если здесь юристы которые понимают в земельном праве? а имеено розподіл землі згідно часток . есть юрист которая ведёт это дело, она в этом вообще ноль, поэтому приходится всё делать самому вообщем в кратце, соседи по дому подали в суд на раздел земли, вызвали есперта и та подели части земли согласна решению суда от 17го года про выделение часток в натуре, но это противоречить вот это постанове ПОСТАНОВА від 16 квітня 2004 року N 7 Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 2010 року N 2Якщо до вирішення судом спору між співвласниками жилого будинку розмір часток у спільній власності на земельну ділянку, на якій розташовані будинок, господарські будівлі та споруди, не визначався або вона перебувала у користуванні співвласників і ними не було досягнуто угоди про порядок користування нею, суду при визначенні частини спільної ділянки, право на користування якою має позивач (позивачі), слід виходити з розміру його (їх) частки у вартості будинку, господарських будівель та споруд на час перетворення спільної сумісної власності на спільну часткову чи на час виникнення останньої.

а спільна часткова власніть виникла кола була даровизна на часть дома. все скани доков прилагаюВложение 8919Вложение 8920Вложение 8921Вложение 8922Вложение 8923Вложение 8924Вложение 8919Вложение 8920Вложение 8921Вложение 8922Вложение 8923Вложение 8924