1. Машинобудівний завод ухиляється від укладення контракту із замовниками держкомітету на поставку тракторних агрегатів. Мотивом такої відмови є те, що дирекція заводу не володіє інформацією про кількість і терміни поставки зазначеної продукції. Замовник визнав заперечення виконавця необґрунтованими та звернувся до господарського суду з позовом про спонукання останнього до укладення держконтракту на поставку тракторних агрегатів, та про притягнення до відповідальності згідно із Законом "Про поставки продукції для державних потреб".
Дайте консультацію у запропонованій ситуації від імені адвоката. Як ви зможете захистити інтереси виконавця держзамовлення в частині уникнення відповідальності за ухилення від укладення державного контракту.

2. Статутом господарського товариства «Крок» передбачені такі види діяльності:
торгівельна та посередницька діяльність;
діяльність, пов’язана з реалізацією боєприпасів до військової зброї;
виплата та доставка пенсій та інших соціальних грошових допомог;
надання рекламних та консалтингових послуг; передача та постачання електроенергії; постачання природного та скрапленого газу; охорона особливо важливих об’єктів права державної власності; та деякі інші.
Які види діяльності можуть/не можуть зазначатися в установчих документах?
Чи усі із названих видів діяльності можуть здійснюватись цим товариством?
Які нормативні акти упорядковують обмежену підприємницьку діяльність?

3. Громадянин К. використовуючи найману працю здійснював виробництво та торгівлю столярних виробів (столи, меблі і т. ін.). Протягом року його дохід становив 60 тис. грн. Податковими органами було виявлено факт відсутності в громадянина К. свідоцтва про державну реєстрацію.
Варіант 2. Громадянин К. особисто здійснював виробництво та торгівлю столярних виробів.
Яку відповідальність нестиме громадянин К., який здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації?

4. Використовуючи типові ознаки підприємництва, встановлені ГК України прослідкуйте їх наявність (відсутність) у так званому «вуличному підприємництві» (наприклад, торгівля біля ринку, на зупинках і т. п.).

5. У приміщенні навчального закладу було розміщено оголошення, у якому пані О. пропонувала взяти на квартиру двох студенток для проживання на строк не менше одного року з оплатою 1 000 (одна тисяча) гривен за місяць.
Ознайомившись із текстом оголошення, працівники районної державної податкової інспекції відвідали господиню О. і вказали їй на необхідність зареєструватися в якості фізичної особи-підприємця.
Пані О. відмовилася виконувати вимогу працівників податкової служби, оскільки вона бере на квартиру студенток вперше; квартира є її особистою власністю, яку вона може використовувати за будь-яким призначенням. Окрім того, вона вчасно оплачує комунальні послуги та податки. Перед державою невиконаних зобов’язань не має.
Вирішіть спір. Назвіть ознаки підприємницької діяльності. Чи обґрунтованою є вимога працівників державної податкової служби.

6. Комп’ютерна фірма “Софт”, спокусившись на можливість отримання значного доходу та незначними витратами, погодилася випустити велику партію неліцензованих дисків, скопіювавши привезений з Англії останній диск Мадонни, що користувався великим попитом. Всю партію вироблених неліцензованих дисків викупили реалізатори, проте про факт виготовлення та реалізації таких дисків стало відомо фірмі, яка реалізовувала такий диск Мадонни на підставі ліцензійного договору.
Який вид порушення законодавства про захист економічної конкуренції має місце в даному випадку?
До яких осіб можуть бути вжити заходи відповідальності і які саме?
Якими нормативно-правовими актами передбачається відповідальність за подібне правопорушення та порядок застосування відповідальності до порушників?

7. Громадянин України Петренко В.П. безпосередньо здійснює систематичну (протягом двох років) на власний ризик діяльність по наданню посередницьких послуг у сфері торгівлі (пошук потенційних оптових покупців та продавців) з метою отримання прибутку. Проте Петренко В.П. не зареєструвався як підприємець, оскільки він вважає таку діяльність додатковою до роботи на державному підприємстві, яке несистематично сплачує заробітну плату і змушує працівників шукати додаткові джерела доходів, аби забезпечити своїм сім’ям більш-менш достойні умови життя.
Чи є Петренко В.П. субєктом господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.
За яких умов фізична особа набуває статусу субєкта господарських правовідносин?
Дайте оцінку діям Петренко В П.

8. Майно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників ДП “Спецбуд” одну з вантажівок, закріплених за цим підприємством.
Чи правомірне таке рішення керівника ДП “Спецбуд”? Обґрунтуйте свою відповідь.

Чи вірне рішення? Провірте,будь ласка.
Дії керівника підприємства не є правомірними, оскільки порушують норму законодавства, згідно з якою майно державного підприємства перебуває в державній власності й закріплюється за таким підприємством на праві господарського ведення або на праві оперативного управління. Тому всі дії зі збуту майна здійснюються лише за згоди власника — держави в особі органа, до сфери управління якого це підприємство належить. Право господарського ведення або право оперативного управління характеризується тим, що воно належить керівнику підприємства, а не власнику (державі).
Відповідно до ст.136 Господарського кодексу України


9. Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося:
• незначними вимогами до розміру статутного фонду (капіталу);
• незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів в його діяльності;
• обмеженим рухом учасників;
• можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників.
1. Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки?
2. Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?

10. При створення командитного товариства двома його засновниками (громадянином Бойко та громадянином Потапенко), перший з яких мав бути повним учасником КТ, а другий – вкладником, уклали засновницький договір КТ, в якому закріпили його назву “Командитне товариство Бойко і Потапенко” та передбачили частки учасників в складеному майні товариства: Бойко 35%, Потапенко 75%.
Яка різниця в правовому статусі повних учасників КТ та вкладників?
Чи відповідає вимогам закону положення укладеного між майбутніми повним учасником КТ та вкладником КТ засновницького договору?
Які наслідки включення імені вкладника до фірмової назви КТ?
Чи встановлює закон співвідношення між часткою (сукупною часткою) повного учасника (учасників) та вкладника (вкладників)?

11. Акціонер закритого акціонерного товариства «Омега» продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що договором про заснування товариства була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.
Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.
Дайте оцінку згаданим положенням договору про заснування ЗАТ «Омега».
В чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов’язках) акціонерів відкритого АТ та закритого АТ?
Чи відрізняються своїм правовим режимом акції ВАТ від акцій ЗАТ?

12. Будівельні підприємства, що утворилися в процесі приватизації одного будівельного тресту (1992 р.), врахувавши досвід самостійного функціонування і проблеми пошуку суміжників, вирішили створити господарське об’єднання, яке б, з одного боку, дозволяло їм координувати найбільш важливі питання основної діяльності з делегуванням відповідних повноважень об’єднанню, а, з другого боку – зберігало б за ними значний рівень самостійності.
Які види (форми) об’єднань за ступенем централізації управлінських повноважень закріплені чинним законодавством?
Яка форма (вид) об’єднання найбільш відповідає меті засновників і чому?
В якому порядку має створюватися таке об’єднання?

13. Чотири промислові підприємства колективної форми власності, які відчували брак у грошових коштах на виробництво нової продукції, разом з комерційним банком утворили концерн. Відповідно до статуту концерну, затвердженого всіма учасниками, фінансування діяльності учасників здійснює банк, представнику якого належить 51% голосів у зборах учасників об’єднання та виконавчому органі останнього. Статутом також було передбачено право банку накладати вето на вихід учасників з концерну.
Чи правомірна ця умова статуту? Обґрунтуйте свою відповідь.
До якого виду об’єднань належить зазначений концерн?
Чи передбачає закон право виходу з такого об’єднання?
Який порядок виходу учасника з добровільного об’єднання?
Чим відрізняються добровільні господарські об’єднання від державних?

14. У 2006 році АТ «Барвінок» створило дочірнє підприємство «Світанок». Згідно з установчими документами вищим органом управління ДП «Світанок» був власник, тобто акціонерне товариство. У 2007 році АТ «Барвінок» було визнано банкрутом в установленому законом порядку. Під час ліквідаційної процедури постало питання про звернення стягнення на частину майна ДП, пропорційну частці АТ у статутному капіталі ДП.
Які наслідки настають для дочірньої компанії у разі визнання материнської компанії банкрутом?
Як здійснюватиметься управління ДП у разі визнання АТ банкрутом?
Які нормативно-правові акти передбачають звернення стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?
В яких випадках і в якому порядку може бути звернено стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?

15. Згідно договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ «З.» та підприємством «Ц.», ТОВ «З.» мало передати підприємству 1000 одиниць товару (холодильників). Умовою договору була попередня оплата придбаного товару і передача його на склад продавця. Отримавши гроші на свій рахунок 20 квітня 2009 р., продавець повідомив покупця, що товар знаходиться на складі, де його можна отримати щоденно з 9 до 19 години. З’явившись за товаром 25 квітня 2009 р., покупець дізнався, що на складі була пожежа, в результаті якої частина холодильників згоріла, а частина була пошкоджена. Продавець відмовився замінити товар, вважаючи виконаними свої зобов’язання.
Яке рішення має прийняти суд?
Чи зміниться рішення, якщо покупець звернувся б за товаром в день, коли йому було повідомлено про передачу товару на склад для розвантаження?