Показано с 1 по 5 из 5
 1. #1
  Регистрация
  12.04.2008
  Адрес
  АР Крым
  Сообщений
  1,852

  По умолчанию упалта взноса в ПФ в сулчае отпуска по уходу за ребенком  Работник уходит в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. Возникают ли у предприятия в связи с этим какие-либо затраты, например по уплате взносов в ПФ? 2. ®

 3. #2
  Регистрация
  11.04.2009
  Адрес
  Харьков
  Сообщений
  9,734

  По умолчанию

  ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

  П О С Т А Н О В А

  17.07.2013 N 11-1

  Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України
  1 серпня 2013 р.
  за N 1288/23820


  Про внесення змін до деяких постанов
  правління Пенсійного фонду України
  щодо нарахування та сплати єдиного внеску
  з сум допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1288-13
  Пункт 3.1 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.ns...1/RE23820.html
  "Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:

  1) визначається середньоденний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

  2) визначається сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

  3) визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом для зазначеної категорії платників (33,2 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);

  4) визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та отримує допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом (2 %)."


  ЛИСТ Пенсійного фонду України від 27.06.13 р. № 16652/03-20
  ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ ДО СТРАХОВОГО СТАЖУ ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ У ВІДПУСТЦІ У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

  1 липня 2013 року набирає чинності Закон Украї*ни від 14.05.13 p. № 231-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» (далі - Закон № 231), яким урегульовано питання щодо зарахування до стра*хового стажу часу перебування осіб у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.
  Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
  Починаючи з липня цього року платниками єдиного внеску визначено також підприємства, уста*нови, організації, фізичних осіб, які використо*вують найману працю та виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також осіб, які перебувають у відпустці та отримують допо*могу у зв'язку з вагітністю та пологами.
  Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та ви*плачують допомогу у зв'язку з вагітністю та по*логами, нараховують єдиний внесок у розмірі 33,2 % суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та утримують єдиний внесок у роз*мірі 2 % таких сум з осіб, які перебувають у відпустці та отримують таку допомогу.
  Зазначені суми нарахованого та утриманого єди*ного внеску відображаються платником у звіт*ності до Пенсійного фонду та підлягають сплаті за календарний місяць, в якому їх нараховано, не пізніше 20-го числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний мі*сяць, не пізніше 28-го числа наступного місяця.
  У зв'язку з набранням чинності вищезазначеного Закону Пенсійним фондом України розроблено проект постанови правління Пенсійного фонду України «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нара*хування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами», який направ*лено на погодження зацікавленим міністерствам, сторонам соціального діалогу та розміщено на веб-сайті Пенсійного фонду України.

  Коментар фахівця пенсійного фонду
  ЧИ УТРИМУЄТЬСЯ ЄСВ У РАЗІ «ПЕРЕХІДНОЇ» ДЕКРЕТНОЇ ВІДПУСТКИ?

  01.07.13 р. набув чинності Закон від 14.05.13 р. № 231 -VI! «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» (далі - Закон № 231), яким платниками ЄСВ ви*значено також підприємства, установи, організації, фізичних осіб, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також осіб, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами (далі - допомога).
  Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворот*ної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
  Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та виплачують зазначену допомогу, нараховують ЄСВ у розмірі 33,2 % від її суми та утримують ЄСВ у роз*мірі 2 % із суми допомоги осіб, які перебувають у відпустці та отримують таку допомогу.
  Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону від 08.07.10 p. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» обчислення ЄСВ здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього За*кону нараховується ЄСВ.
  Ураховуючи зазначене, у разі якщо допомогу нараховано працівнику до 01.07.13 p., тобто до набуття чинності Закону № 231, то на цю виплату ЄСВ не нараховується.
  Якщо ж допомогу нараховано працівникові після 01.07.13 p., у тому числі й за періоди до 01.07.13 p., то ЄСВ нараховується лише на ту частину суми такої допомоги, яка припадає на періоди після 01.07.13 р.

  (с).Людмила ПОЛЬОВИК

 4. #3
  Регистрация
  12.04.2008
  Адрес
  АР Крым
  Сообщений
  1,852

  По умолчанию

  Юсти, добрый день! рада встрече У меня вопрос был касаемо ОТПУСКА ПО УХОДУ за ребенком до 3-х лет, а не про отпуск в связи с беременностью и родами. Может, есть еще какие-то мысли?

 5. #4
  Регистрация
  11.04.2009
  Адрес
  Харьков
  Сообщений
  9,734

  По умолчанию

  Красуня, добрый день!
  Извините, что-то я перепутала
  В период отпуска по уходу за ребенком до трех лет трудовые правоотношения между работником и работодателем приостанавливаются, и отчисления не производятся в ПФУ, т.к. отпуск не оплачивается и к тому же на место этого работника могут взять другого, за которого и будет работодатель делать все отчисления.
  А вообще єто бухгалтерский вопрос))

  ПФУ оприлюднив роз’яснення від 13.08.2013 р., де наведено Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України з урахуванням змін внесеної до форм звітності.
  Так, детально прописано, як заповнювати реквізит 15 «Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» для відпустки по вагітності та пологах у разі, коли жінка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до трьох років, а також для цивільно-правових договорів.

  Зокрема там зазначено:
  відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати тощо) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту 15, крім випадків перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох та шести років;

  З інструкції:
  1.Що стосується табл. 6: Реквізит 15 «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця»: Заповнюється
  у кожному звітному періоді у реквізиті «Кількість днів перебування у
  трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» таблиці
  6, починаючи з 1 січня 2013 року, та використовується органами ПФУ для
  підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник
  відповідає кількість календарних днів від 1-го до 31 (28, 29, 30)
  залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових
  відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення
  застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових
  відносин), значення даного реквізиту завжди дорівнює кількості
  календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник
  відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у
  звітному місяці з урахуванням дня звільнення.
  Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження
  заробітної плати, т.д.)
  не впливає на обов'язковість заповнення цього
  реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною
  до трьох та шести років.
  Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох
  рядків по одній застрахованій особі реквізит «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).
  2. Щодо табл. 7: Таблиця 7 додатка 4 до Порядку призначена для визначення
  страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що
  відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного
  забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного
  страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а
  також періоди страхового стажу, не пов'язані із трудовою та/або
  професійною діяльністю.
  У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота
  на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується та
  не подається до органу доходів і зборів України.
  Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років, подаються на загальних
  підставах.

 6. #5
  Регистрация
  12.04.2008
  Адрес
  АР Крым
  Сообщений
  1,852

  По умолчанию

  О, ближе к теме уже! Юсти, спасибо! 7. ®

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •