в податковому кодексі у ст.39.2 вказані розрахунки звичайної ціни. як ними можна керуватись без пояснень і застосовувати??