Показано с 1 по 10 из 10
 1. #1

  По умолчанию экстрадиция из России в Украину  Огромная просьба, помогите оформить правильно прошения об экстрадиции из Россию в Украину. Какие действия со стороны родственников и осужденного???
 2. #2
  Регистрация
  07.05.2008
  Адрес
  Киев
  Сообщений
  1,790

  По умолчанию

  Выложу тут один документ, может быть он Вам поможет

  МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

  Р О З' Я С Н Е Н Н Я

  03.01.2012


  15-річний досвід виконання Україною
  Конвенції про передачу засуджених осіб


  Розвиток суспільних відносин та становлення міжнародних зв'язків обумовлюють для кожної держави необхідність створення бази міжнародних договорів, спрямованих на захист та забезпечення прав людини, а також безумовне дотримання в подальшому взятих за такими договорами зобов'язань. Серед таких договорів слід, в першу чергу, відзначити договори про правову допомогу у кримінальних справах, що, зокрема, торкаються питань передачі засуджених осіб в державу їх громадянства для подальшого відбування покарання з метою їх ресоціалізації шляхом надання можливості відбувати покарання у більш сприятливих для них умовах (враховуючи питання родинних зв'язків, мовне середовище і т.п.).
  На сьогодні Україною укладено низку дво- і багатосторонніх міжнародних договорів, положеннями яких врегульовано питання передачі засуджених осіб для подальшого відбування покарання в державі їх громадянства. В першу чергу слід відзначити Конвенцію про передачу засуджених осіб 1983 року ( 994_025 ) (далі - Конвенція 1983 року), яка набула чинності для України 1 січня 1996 року, застосування якої Україною є найбільш поширеною виходячи з наявної практики. Учасниками зазначеної Конвенції ( 994_025 ) є 47 європейських держав - членів Ради Європи та 19 держав - не членів Ради Європи (Австралія, Багами, Болівія, Канада, Чилі, Коста-Ріка, Еквадор, Гондурас, Ізраїль, Японія, Корея, Маврикій, Мексика, Панама, Філіппіни, Тонга, Трінідад і Тобаго, США, Венесуела).
  Крім того, Україна є учасницею 11 двосторонніх міжнародних договорів про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання - з Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Вірменією, Грузією, Китаєм, Таджикистаном, Іраном, КНДР, Туркменістаном та Лівією.
  Центральним органом України, компетентним вирішувати та розглядати питання щодо виконання положень Конвенції 1983 року ( 994_025 ) та двосторонніх договорів, є Міністерство юстиції України.
  На підставі вищенаведених міжнародних договорів із запитом про передачу засудженої особи може звертатися як держава винесення вироку, так і держава виконання вироку. Слід зазначити, що передача засудженого для відбування покарання в державі громадянства допускається у випадках, коли частина призначеного покарання у вигляді позбавлення волі ще не відбута засудженим та лише при дотриманні ряду умов.
  Так, відповідно до ст. 3 Конвенції 1983 року ( 994_025 ) такими умовами є, насамперед, наявність у засудженої особи громадянства країни, в яку її мають намір передати; наявність вироку щодо засудженого, який набрав законної сили; обидві держави (держава виконання і держава винесення вироку) мають бути згодні на передачу засудженої особи; діяння, за яке винесено вирок, має бути злочином у державі виконання вироку та ряд інших умов. Згода засудженим має надаватися добровільно, з повним розумінням ним правових наслідків передачі. Держава виконання вироку може перевірити за допомогою консула або іншої офіційної особи добровільність надання такої згоди.
  Необхідно окремо зауважити, що оскільки держава виконання вироку зобов'язується виконувати вирок лише у частині призначеного покарання, при вирішенні питання про передачу засудженої особи з України в країну її громадянства Міністерство юстиції України значну увагу приділяє відшкодуванню засудженим шкоди, яка була завдана злочином, а також, судових витрат, призначених вироком українського суду (оплата послуг перекладача, проведення експертних досліджень та інш.), оскільки відповідно до ст. 403 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1003-05 ) вирок українського суду, який набув законної сили, є обов'язковим та підлягає виконанню на всій території України. Крім того, відповідно до певних двосторонніх міжнародних договорів про передачу засуджених осіб невідшкодована шкода, завдана злочином, є перешкодою для передачі засудженого в державу його громадянства.
  При розгляді запиту про передачу засудженого в іноземній державі громадянина України Міністерство юстиції України запитує необхідну інформацію та матеріали, перелічені у ст. 6 Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року ( 994_025 ), до яких відносяться: засвідчені копії вироку і наявних у справі рішень вищестоящих судових інстанцій, документи про вступ вироку в законну силу; документ про частину покарання, відбуту засудженим, і ту частину покарання, яка підлягає подальшому відбуванню відповідно до законодавства держави, судом якої винесено вирок; документ про виконання додаткового покарання, якщо воно було призначено; тексти статей кримінального закону, на підставі якого особа засуджена; документ, що свідчить про громадянство засудженого; інші документи, якщо це вважають за необхідне органи держави, судом якої особу засуджено. Держава винесення вироку може також направити в державу виконання вироку відомості медичного характеру щодо стану здоров'я засудженого, дані про режим його утримання в пенітенціарній установі, рекомендації щодо його подальшого відбування покарання. Крім того, у разі необхідності центральний орган держави, громадянином якої є засуджений, може запитати додаткові документи або відомості.
  Після надання згоди на передачу центральними органами України та держави - учасниці міжнародного договору, на підставі якого розглядається питання передачі засудженого громадянина України, здійснюється його фактична передача для подальшого відбування покарання в Україні.
  Статтею 9 Конвенції 1983 року ( 994_025 ) встановлено дві процедури визнання та виконання вироку щодо переданої особи:
  a) продовження виконання вироку одразу або на основі судової чи адміністративної постанови; або
  b) визнання вироку з використанням судової або адміністративної процедури своєї держави, замінюючи міру покарання, призначену в державі винесення вироку, мірою покарання, передбаченою законодавством держави виконання вироку за такий самий злочин.
  Під час ратифікації Конвенції 1983 року ( 994_025 ) Україною не зроблено застережень щодо процедури, яка має бути застосована в Україні під час визнання та виконання вироку іноземного суду стосовно переданої особи, тому вибір такої процедури відноситься виключно до компетенції українського суду. Слід зазначити, що на сьогодні в Україні більш поширеною є практика застосування судами України процедури заміни покарання, призначеного в державі винесення вироку, покаранням, передбаченим законодавством України шляхом винесення відповідного судового рішення.
  Коли суд застосовує процедуру продовження виконання вироку, він має дотримуватися характеру і тривалості покарання, призначеного державою винесення вироку. Однак, якщо це покарання за своєю природою або тривалістю є несумісним із законодавством держави виконання вироку або якщо її законодавство цього вимагає, ця держава може на основі судової або адміністративної постанови співвіднести призначену міру покарання з покаранням чи заходом, передбаченим її власним законодавством за вчинення аналогічного злочину. За своїм характером таке покарання або такий захід повинні у міру можливості відповідати покаранню або заходу, призначеному у вироку для виконання. Покарання чи захід за своїм характером або своєю тривалістю не може бути більш суворим, ніж міра покарання, призначена в державі винесення вироку, і не може перевищувати максимальні строки позбавлення волі, передбачені законодавством держави виконання вироку.
  У випадку заміни вироку застосовуються процедури, передбачені законодавством держави виконання вироку. Замінюючи вирок, компетентний орган:
  a) повинен врахувати зроблені щодо фактів висновки, які ясно викладені або припускаються в рішенні, ухваленому державою винесення вироку;
  b) не може замінювати міру покарання, що передбачає позбавлення волі, грошовим штрафом;
  c) повинен зарахувати у строк покарання весь період, впродовж якого засуджена особа була позбавлена волі; і
  d) не повинен посилювати кримінальне покарання засудженої особи і не повинен вважати обов'язковими жодні мінімальні строки позбавлення волі, які законодавство держави виконання вироку може передбачати за вчинення злочину або злочинів. Якщо процедура заміни вироку здійснюється після передачі засудженої особи, держава виконання вироку тримає цю особу під вартою або іншим чином забезпечує її присутність у державі виконання вироку до закінчення цієї процедури.
  Слід зазначити, що перегляд вироку відносно засудженого, переданого державі, громадянином якої він є, може бути здійснений тільки судом держави, в якій винесено вирок, однак виконання вироку регулюється законодавством держави виконання вироку, і тільки ця держава має право приймати всі відповідні рішення. Крім того, кожна держава може прийняти рішення про помилування, амністію або пом'якшення вироку у відповідності до своєї конституції або інших законів.
  Поряд з вищенаведеним слід також відзначити, що з 1 листопада 2003 року для України набув чинності Додатковий протокол до Конвенції про передачу засуджених осіб, 1997 р. ( 994_335 ), яким встановлені правила, що можуть застосовуватися при передачі виконання вироку у випадках, не врегульованих Конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року ( 994_025 ), а саме:
  - коли особа, відносно якої винесено вирок, втекла з Держави винесення вироку до Держави свого громадянства, тим самим або повністю унеможливлюючи у більшості випадків виконання вироку Державою винесення вироку, або намагаючись уникнути повного відбування покарання (стаття 2 Протоколу) ( 994_335 );
  - коли особа, відносно якої винесено вирок, підлягає висланню чи депортації внаслідок винесення вироку (стаття 3 Протоколу) ( 994_335 ).
  Тобто, якщо відповідно до Конвенції 1983 року ( 994_025 ) отримання згоди засудженого на передачу в країну його громадянства є обов'язковим, то, коли особа свідомо намагається уникнути покарання шляхом втечі від нього, Додатковий протокол до Конвенції ( 994_335 ) скасовує потребу обов'язковості згоди такої особи на передачу.
  Практика застосування міжнародних договорів про передачу засуджених осіб, учасницями яких є Україна, та, зокрема, Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року ( 994_025 ) свідчить, що кількість запитів щодо передачі засуджених осіб з/на територію України, що розглядається Міністерством юстиції України, зростає із року в рік пропорційно приєднанню до зазначеної Конвенції ( 994_025 ) нових держав-учасниць. Так, на сьогодні Міністерством юстиції України розглядається найбільша кількість запитів про передачу засуджених в/з Російської Федерації, Республіки Молдова, Чеської Республіки, Республіки Польща та Угорської Республіки.

  Головний спеціаліст
  відділу виконання
  міжнародних договорів
  з питань кримінального
  судочинства
  Департаменту міжнародного
  права та співробітництва Ю.О.Петровська

 3. #3
  Регистрация
  02.03.2008
  Сообщений
  68

  По умолчанию

  - Ваш родственник является гражданином Украины?
  - По инициативе какого правоохранительного органа он был объявлен в розыск и задержан в России?
  - На территории какого государства Ваш родственник обвиняется в совершении преступления?
  - Он не является гражданином России?
  - На территории России преступлений не совершал?

  Срок пред экстрадиционной проверки в России - 40 суток. В случае необходимости, могут продлить.

  Только после всех пред экстрадиционных проверок и удовлетворению запроса Генпрокуратуры Украины с предоставлением всех необходимых документов, официально переведенных на русский язык, могут выдать Вашего родственника в Украину! Так диктует КПК РФ!

  Так что, обращайтесь прежде всего в Генпрокуратуру Украины!

  Во всех остальных случаях, Ваши ходатайства и просьбы - в корзину!

 4. #4
  Регистрация
  07.05.2008
  Адрес
  Киев
  Сообщений
  1,790

  По умолчанию

  Автор, если речь идет об экстрадиции - это одно. А если все-таки о передаче в Украину для отбывания наказания лица, осужденного в России (лично я, когда писал, исходил из того, что Вы употребили в своем сообщении это слово), то действовать надо так, как описано в выложенном мной документе. Кстати, Россия, как и Украина, является участником
  Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року
  и соответственно именно на основании этой Конвенции разрешается вопрос о возможности передачи из России в Украину.

 5. #5

  По умолчанию

  Ваш родственник является гражданином Украины?
  Да, в России работал по контракту
  - По инициативе какого правоохранительного органа он был объявлен в розыск и задержан в России?
  Задержан был полицией
  - На территории какого государства Ваш родственник обвиняется в совершении преступления?
  на территории России
  - Он не является гражданином России?
  родственник является гражданином Украины
  - На территории России преступлений не совершал?
  За преступление совершенное на территории России и осужден


  Обращение в Генпрокуратуру Украины подавать в форме прошения или заявления и на чье имя?????? Это можем сделать мы, родственники, или обязательно осужденный???
  Очень буду благодарна за ответы на эти вопросы)))))
 6. #6
  Регистрация
  02.03.2008
  Сообщений
  68

  По умолчанию

  Теперь становится более понятным ситуация с Вашим братом. Тут не Генеральная прокуратура решает. Тут решает Суд России! Перво-наперво, чтобы Вам и Вашему адвокату ознакомиться со всеми вопросами, которые необходимо оформлять для разрешения на передачу. Ва надо приобрести и внимательно изучить КПК России, а именно ГЛАВУ 55 - ПЕРЕДАЧА ЛИЦА, ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ, ГРАЖДАНИНОМ КОТОРОГО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ.
  Купите КПК РФ с комментариями и дайте Адвокату. Также, скачайте с Интернета Конвенцию о правовой взаимопомощи стран СНГ (Минская Конвенция от 1993 года, ратифицирована Россией и Украиной).
  Согласно разъяснения по стаье 469 КПК РФ, Ваш вопрос инициируется либо Вашим братом, либо его представителем через Суд, который постановил приговор.
  Лучше всего приобретите КПК РФ с комментариями. Возможно, его можно купить на Петровке в Киеве на книжном рынке, в Русской библиотеке (но там может не быть нового), а лучше в Москве в магазине "Глобус" на Лубянке или в любом другом крупном книжном магазине в отделе юридической литературы. В КПК РФ все описанно намного четче, чем в КПК Украины. Особенно в разделе Международных отношений. Удачи Вам!

 7. #7
  Регистрация
  02.03.2008
  Сообщений
  68

  По умолчанию

  Разрешение данного вопроса займет время. Около года, не меньше! Сначала Суд в России, затем согласования о передаче. Не знаю, на какой срок осужден Ваш брат. Может ему стоит досидеть в России? Хотя, знаю точно, что сидеть в российских тюрьмах - это намного тяжелее, чем в украинских. Даже кормежка намного разнится. В Украине лучше кормят.

 8. #8

  По умолчанию

  Спасибо за совет. Ситуация сложная - осужден и отбывает наказание брат в Калининградской области, закрытая зона и особо у семьи нет средств, чтобы на месте решить вопросы. С адвокатом тоже ситуация сложная: тот, который его защищал, денег взял (слава богу что не очень много), но защиту представил формально, хотя по телефону нам клялся и божился, что срок будет чуть ли не условный, а прокурор посчитал, что так как осужденный не резидент страны - можно поднять свой рейтинг в раскрываемости и повысить свои показатели. Семья осталась без кормильца, поэтому действовать через другого адвоката на таком расстоянии мы уже не можем себе позволить. Единственное, что нам остается - это действовать методами прошений и писем с просьбами... только не совсем пока представляем как и кому...
  Спасибо Вам огромное, что хоть каким то образом направляете наши действия
 9. #9

  По умолчанию

  Подобную процедуру помогал провести своим знакомым. Обращение нужно подавать на министра юстиции Украины. Процедура занимает до 1 года. Если нужен будет пример заявления на минюст, обращайтесь.

 10. #10

  По умолчанию

  Здравствуйте у меня такая проблема.Мой брат отбывает срок в Рф ,подал документы на экстрадиции прождал два года ,и года прошло суд в РФ ему отказали по причине того что Украина дала срок 8 лет а в РФ он осуждён на 9 лет ,что ветой ситуации делать подскажите ?

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •