Диалог между MihailDPC и AdrianaMayer

1 Публичные сообщения

 1. Доброго дня! Допоможіть будь ласка з вирішенням завдання!

  Машинобудівельний завод “Авто-ЗАЗ” збудував дитячий нав-
  чально-виховний центр, у зв’язку з чим у нього відпала потреба у ви-
  користанні старої будівлі дитячого садка, яка має балансову вартість
  110 тис. грн. Міністерство, якому підпорядкований машинобудівель-
  ний завод, видало наказ про передачу будівлі дитячого садка на ба-
  ланс проектного інституту “Будпроект”, який також підпорядкова-
  ний цьому міністерству.
  Директор машинобудівельного заводу “Авто-ЗАЗ” відмовився ви-
  конувати наказ міністерства, маючи на меті продати зазначену будів-
  лю дитячого садка на аукціоні, а гроші направити у фонд заводу.
  1. Чи правомірна позиція директора машинобудівельного заводу?
  2. Які права має державне підприємство щодо закріпленого за ним
  майна? Який порядок відчуження закріпленого за державним під-
  приємством основних та оборотних фондів?
Показаны публичные сообщения с 1 по 1 из 1