PDA

Просмотр полной версии : Постановление НБУ №353 от 5.11.2008Koena
11.11.2008, 00:59
Помогите, пожалуйста, найти постановление НБУ №353 от 5 ноября этого года. Срочно нужно. Нигде не могу его найти, везде в новостях (напр., http://www.ukranews.com/rus/article/161048.html) делается ссылка на этот документ, а сам официальный текст найти не удается (во всяком случае, мне), даже на оф. сайте НБУ. В ЛИГЕ тоже смотрела, не нашла (может, плохо искала, но... увы :em19 ).
Если кто-то встречал (случайно) это постановление (именно оф. текст), дайте ссылочку. Так просто новостям на разных сайтах верить не получается, хочеться первоисточник увидеть.
Буду очень благодарна за помощь.

Заранее спасибо.

Sergalas
11.11.2008, 11:59
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

05.11.2008 N 353


Про внесення зміни до постанови Правління
Національного банку України
від 11.10.2008 N 319


Беручи до уваги вимоги постанови Правління Національного
банку України від 11.10.2008 N 319 ( v0319500-08 ) "Про додаткові
заходи щодо діяльності банків", керуючись статтями 7, 15, 55
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та 66,
67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України
від 11.10.2008 N 319 ( v0319500-08 ) "Про додаткові заходи щодо
діяльності банків" (зі змінами) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1:
у третьому реченні абзацу третього слова "(стандартні та під
контролем)" замінити словами "(стандартні, під контролем,
субстандартні, з визначенням коефіцієнта, ураховуючи
пролонговані)";
абзац четвертий після слів "істотної участі" доповнити
словами "чи не менше 5% акцій/паїв інших власників".

1.2. У пункті 4:
підпункт 4.2 викласти в такій редакції:
"4.2. Установити, що на готівковому валютному ринку України
уповноважені банки встановлюють курс продажу готівкової іноземної
валюти не вище офіційного курсу гривні до іноземних валют, що
встановлюється Національним банком України.
Ціна купівлі готівкової іноземної валюти може встановлюватися
банками в межах 3,0% нижче від ціни продажу готівкової іноземної
валюти.
Уповноважені банки протягом робочого дня не змінюють значення
курсів купівлі та продажу готівкових іноземних валют за гривні.
Уповноважені банки зобов'язані куплену протягом робочого дня
готівкову іноземну валюту продати цього самого дня. У разі
відсутності попиту на готівкову іноземну валюту її продаж повинен
бути скоригований наступного робочого дня відповідним курсом
продажу готівкової іноземної валюти за гривні в бік зниження.
Уповноважені банки встановлюють розмір авансу в готівковій
іноземній валюті та готівкових гривнях і до початку робочого дня,
включаючи вихідні та святкові дні, забезпечують каси і власні
пункти обміну іноземної валюти коштами в обсязі, достатньому для
здійснення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної
валюти.
Уповноважені банки повинні вжити організаційно-правових
заходів для того, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю
готівковою іноземною валютою виключно через власні каси.
Вимоги цього пункту поширюються на порядок здійснення
валютнообмінних операцій уповноваженими фінансовими установами";
доповнити новим підпунктом 4.10 такого змісту:
"4.10. Клієнт-резидент зобов'язаний використати безготівкову
іноземну валюту, що куплена за гривні або обміняна (на виконання
зобов'язань в іноземній валюті) на іншу іноземну валюту у
встановленому порядку через суб'єкта ринку, не пізніше ніж за
п'ять робочих днів після дня її зарахування на його поточний
рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної
валюти. Така іноземна валюта не підлягає списанню з поточного
рахунку клієнта протягом 5-денного терміну з метою використання її
на інші цілі.
У заяві про купівлю іноземної валюти резидент зобов'язаний
доручити суб'єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту,
що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк.
Ця вимога поширюється на суб'єктів ринку під час купівлі,
обміну ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань
в іноземній валюті".

2. Зміни, вказані в абзаці другому підпункту 1.1 цієї
постанови, розповсюджують свою дію на кредити, видані банкам до
прийняття цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з дати її підписання.

Голова В.С.Стельмах