PDA

Просмотр полной версии : о деятельности адвокатаszekan
24.10.2008, 16:14
Кто знает,каким нормативно-правовым актом регламентируются лица которые имеют право на предоставление юридических услуг???

Umanskyy
24.10.2008, 18:09
ЗУ "Про адвокатуру", Конвенція про захист прав людини і основних свобод; Міжнародному пакті про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року; Р І Ш Е Н Н Я КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника)
м. Київ, 16 листопада 2000 року N 13-рп/2000 Справа N 1-17/2000