PDA

Просмотр полной версии : Шукаю лист Держкомпідприємництваmelia
16.10.2008, 12:44
Панове юристи!
Допоможіть, будь ласка, знайти Лист Держкомпідприємництва № 2-221/6477 від 05 грудня 2002 року

Заздалегідь вдячна.

Лючио Риманец
16.10.2008, 12:47
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ

від 05.12.2002 р. N 2-221/6477

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваше звернення та повідомляє.

Згідно з підпунктами 8, 9 пункту 5 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 510 (далі - Положення), за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі - ДСБЕЗ) мають право перевіряти у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей; проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування).

Разом з тим, право на проведення таких перевірок працівники ДСБЕЗ можуть реалізувати лише за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, тому на думку Держпідприємництва України проведення цих перевірок є не що інше як оперативно-розшуковий захід. Крім того, відповідно до пункту 5 Положення підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими Законами України "Про міліцію" від 20.12.90 N 565-XII, "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 N 2135-XII, Кримінально-процесуальним кодексом України. А так як підрозділи ДСБЕЗ є складовими частинами кримінальної міліції системи Міністерства внутрішніх справ, оперативними підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та органами дізнання і слідства, то працівники цих підрозділів несуть обов'язки і здійснюють свою діяльність у відповідності з цими законами.

В частині 6 статті 9 Закону України від 20.12.90 N 565-XII, "Про оперативно-розшукову діяльність" зазначається, що при наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства. А згідно з частиною 1 цієї статті у кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ.

Тому, на думку Держпідприємництва України, перед проведенням зазначених у підпунктах 8, 9 пункту 5 Положення перевірок як оперативно-розшукового заходу повинна заводиться оперативно-розшукова справа, затверджуватись постанова про заведення такої справи та повинен надаватись дозвіл на проведення такого оперативно-розшукового заходу. У всякому разі працівники ДСБЕЗ перед такою перевіркою зобов'язані назвати своє прізвище, звання та пред'явити службове посвідчення (частина 2 статті 5 Закону України "Про міліцію").

В частині 1 статті 5 Закону України "Про міліцію" (далі - Закон) зазначається, що міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. А відповідно до частини 3 статті 24 Закону дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або прокурору.

Виходячи із вищевикладеного, якщо вважаєте, що Ваші права та інтереси порушені, маєте право вимагати вирішення вашої скарги на дії працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю органами внутрішніх справ, прокурором, на оскарження цих дій в суді, на відшкодування завданих матеріальних збитків, а також можете вимагати притягнення до відповідальності винних у порушенні Ваших прав осіб.

*

Т. в. о. Голови*
В. Загородній*

*

melia
16.10.2008, 12:53
Щиро дякую за оперативність!:)