PDA

Просмотр полной версии : тимчас. порядок передачы земучастков в киевеRoe, Richard
15.11.2009, 00:55
решение киевсовета 547\1603 врем. порядок передачи (предоставления) земучастков в собственность или в пользование в киеве.

Ну очень нада.

Юсти
15.11.2009, 01:08
решение киевсовета 547\1603 врем. порядок передачи (предоставления) земучастков в собственность или в пользование в киеве.

Ну очень нада.
Уважаемый Ричард, Вас интересует именно решение?

Юсти
15.11.2009, 02:02
Вообщем-вот:

Про внесення змін до рішенняи Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 “Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 547/1603 від 28 травня 2009 року

Враховуючи зміни, внесені Законом України від 16.09.2008 № 509 VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” до Земельного кодексу України та Закону України “Про оренду землі”, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства процедури передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві Київська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 “Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві” (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 28.09.2006 № 36/93), виклавши його в такій редакції:
“РІШЕННЯ Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — містогерой Київ”, Закону України “Про оренду землі”, Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”, з метою забезпечення вирішення питань землекористування Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у м. Києві згідно з додатком № 1 до цього рішення.
2. Затвердити:
— форму клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 № 113 згідно з додатком № 2 доцього рішення;
— форму клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно з додатком № 3 до цього рішення;
— форму клопотання про продовження терміну дії дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно з додатком № 4 до цього рішення;
— форму клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки за проектом відведення згідно з додатком № 5 до цього рішення;
— форму клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки без проекту відведення згідно з додатком № 6 до цього рішення;
— форму заяви громадянина про приватизацію земельної ділянки згідно з додатком № 7 до цього рішення.
3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради від 26.06.2003 № 512/672 “Про порядок надання земельних ділянок у користування в м. Києві” та від 14.03.2002 № 313/1747 “Про затвердження Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві”.
4. Внести зміни до пункту 2 рішення Київської міської ради від 28.11.2002 № 118/278 “Про припинення управлінню капітального будівництва Київської міської державної адміністрації права користування земельними ділянками”: слова “зарахувати до земель запасу відповідних категорій” замінити словами “вважати міськими землями, не наданими у власність чи користування”.Додаток № 1 до рішення Київської міської ради
від 15.07.2004 № 457/1867 (в редакції рішення Київської міської ради від 28.05.09. № 547/1603)

Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність у м. Києві

Розділ 1.Загальні положення

Стаття 1. Завдання та сфера дії Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність у м. Києві
1. Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у м. Києві (далі — Порядок) визначає загальні положення і встановлює особливості та процедуру надання в постійне користування, передачі в оренду та у власність земельних ділянок в м. Києві, оформлення права користування землею та посвідчення права власності на землю на підставі прийнятих Київською міською радою рішень.
2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто герой Київ”, Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”,
з метою вирішення питань реалізації права на землю фізичними та юридичними особами.
3. Дія цього Порядку поширюється на випадки надання (передачі) Київською міською радою земельних ділянок:
а) в постійне користування:
— підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної та комунальної власності;
— громадським організаціям інвалідів України, їх підприємствам (об’єднанням), установам та організаціям;
— релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їхньої діяльності;
— підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління багатоквартирними житловими будинками державної або комунальної власності та належними до них будівлями і спорудами;
б) в оренду у разі:
— розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна, що перебуває у власності громадян, юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;
— використання земельних ділянок для користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
— використання релігійними організаціями, які легалізовні в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
— перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій у сферах культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок);
— розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;
— будівництва та обслуговування лінійних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів,
водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);
проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;
— будівництва соціального та доступного житла;
в) безоплатно у власність громадянам із земель державної або комунальної власності, а також у разі приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для:
— будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
— будівництва індивідуальних гаражів;
— індивідуального дачного будівництва;
— ведення садівництва;
г) безоплатно у власність юридичним особам:
— житловобудівельним (житловим) та гаражнобудівельним кооперативам для житлового і гаражного будівництва;
— садівницьким товариствам (земель загального користування, зайнятих захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об’єктами загального користування);
— об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків для експлуатації і обслуговування розташованих на земельних ділянках багатоквартирних житлових будинків, а також належних до них будівель, споруд та прибудинкової території.
4. Клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про продовження терміну дії дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про передачу (надання) земельної ділянки та заяви громадян про приватизацію земельної ділянки подаються до Київської міської ради через приймальню Київської міської ради з земельних питань (далі — приймальня Київради з земельних питань).
5. Реєстрацію клопотань (заяв), зазначених в частині четвертій цієї статті, формування відповідних справ та підготовку доручень Київського міського голови або заступника голови — секретаря Київради здійснює приймальня Київради з земельних питань.
6. Матеріально-технічне забезпечення приймальні Київради з земельних питань покладається на Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Головне управління земельних ресурсів).

Стаття 2. Терміни та визначення
У цьому Порядку наведені далі терміни і визначення вживаються в такому значенні:
зацікавлена особа — фізична або юридична особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування або безоплатно у власність і має на це право згідно з законодавством України;
земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;
землевпорядна організація — суб’єкт господарювання, який відповідно до вимог законодавства України має ліцензію на виконання робіт із землеустрою;
справа клопотання — зареєстрована приймальнею Київради з земельних питань справа, яка сформована на підставі клопотань (заяв) зацікавлених осіб про вибір місця розташування земельної ділянки, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про продовження терміну дії дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та доданих зацікавленими особами до клопотань (заяв) документів, містить доручення (резолюцію) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради, а також матеріали вибору земельної ділянки, реєстраційний номер якої є одночасно її реєстраційним номером в Головному управлінні земельних ресурсів;
кадастрова справа — зареєстрована приймальнею Київради з земельних питань справа, яка сформована на підставі клопотань (заяв) зацікавлених осіб про передачу (надання) земельної ділянки та заяв громадян про приватизацію земельних ділянок та доданих зацікавленими особами до клопотань (заяв) документів, містить доручення (резолюцію) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради, матеріали вибору земельної ділянки та/або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та/або технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та/або технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки (при приватизації земельних ділянок громадянами), реєстраційний номер якої є одночасно її реєстраційним номером в Головному управлінні земельних ресурсів;
право постійного користування землею — це набуте у встановленому законодавством порядку право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення терміну, особами, які мають на це право згідно з законодавством;
право оренди земельної ділянки — це набуте у встановленому законодавством порядку та засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;
право власності на землю — це набуте у встановленому законодавством порядку право володіння, користування і розпоряджання земельними ділянками;
матеріали вибору земельної ділянки — документація, яка обґрунтовує місце розташування, граничні розміри земельної ділянки та її площу, склад угідь земель, вимоги щодо відведення земельної ділянки, її цільове призначення, можливі та наявні обмеження (обтяження), яка розробляється землевпорядними організаціями та затверджується Київською міською радою;
вихідні дані — текстово-графічна інформація щодо умов розробки документації із землеустрою;
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки — вид документації із землеустрою, яка розробляється у випадках, передбачених законодавством та цим Порядком, і затверджується рішенням Київської міської ради та визначає місце розташування земельної ділянки, її розмір, площу, цільове призначення, правовий режим, обмеження та обтяження землекористування і складається з текстової та графічної частин;
технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою,— вид документації із землеустрою, яка розробляється після затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, або у випадку надання (передачі) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення та коли законодавством не вимагається розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або вилучення (викупу) земельної ділянки у землекористувачів та/або вибору місця розташування земельної ділянки;
документи, що посвідчують право на земельну ділянку,— державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди землі, договір на право тимчасового користування землею, договір на право тимчасового, користування землею (в тому числі на умовах оренди);
цільове призначення земельної ділянки — використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

Стаття 3. Підстави передачі (надання) земельних ділянок у користування
1. Передача земельних ділянок в оренду або їх надання в постійне користування здійснюється на підставі рішення Київської міської ради, яке приймається на підставі документації із землеустрою.
2. Передача земельних ділянок в оренду або їх надання в постійне користування на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та/або надання в користування земельної ділянки, межі якої не встановлені в натурі (на місцевості), а також у разі передачі (надання) в користування земельної ділянки, що перебуває у користуванні (власності) і підлягає вилученню (викупу), в інших, передбачених законодавством випадках.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі рішення Київської міської ради про затвердження матеріалів вибору земельної ділянки і надання дозволу і вимог на розроблення проекту відведення у разі якщо передача (надання) земельної ділянки здійснюється в порядку вилучення (викупу) у землекористувачів (власників) та/або вибору місця розташування земельної ділянки у встановлених Земельним кодексом України випадках.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянка розробляється на підставі рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту відведення у разі якщо при передачі (наданні) земельної ділянки Земельним кодексом України не вимагається здійснення вилучення (викупу) земельної ділянки у землекористувача (власника) або вибору місця розташування земельної ділянки.
3. Передача земельних ділянок в оренду або їх надання в постійне користування на підставі технічної документації із зелеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, здійснюється у разі передачі (надання) в користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості) відповідно до документів, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою, або матеріалів земельнокадастрової інвентаризації, без зміни її цільового призначення і якщо така земельна ділянка не потребує вилучення (викупу) у землекористувачів (власників) та/або вибору місця розташування.Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, у разі надання (передачі) земельної ділянки в користування, коли законодавством не вимагається розроблення проекту відведення земельної ділянки або вилучення земельної ділянки у землекористувачів чи вибору місця розташування земельної ділянки, розробляється на підставі доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради
4. Зміна цільового призначення земельних ділянок (зміна категорії земель) здійснюється в порядку, визначеному розділом 5 цього Тимчасового порядку.

Стаття 4. Підстави для безоплатної передачі земельних ділянок у власність юридичним особам або громадянам
1. Передача земельних ділянок із земель державної і комунальної власності безоплатно у власність юридичним особам або громадянам здійснюється на підставі рішення Київської міської ради за результатами розгляду документації із землеустрою, а у разі приватизації громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні,— за результатами розгляду технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
2. Передача земельних ділянок безоплатно у власність здійснюється у разі:
— приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;
— безоплатної передачі громадянам земельної ділянки із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації;
— безоплатної передачі житловобудівельним (житловим) та гаражнобудівельним кооперативам, а також об’єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку у передбачених законодавством випадках;
— безоплатної передачі садівницьким товариствам у передбачених законодавством випадках;
— в інших випадках, передбачених законодавством.
3. Передача земельних ділянок безоплатно у власність напідставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у випадках, передбачених частиною другою статті 3 цього Порядку.
4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку, здійснюється у випадках, передбачених частиною третьою статті 3 цього Порядку.

Розділ 2. Вибір місця розташування земельної ділянки

Стаття 5. Подання клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки
1. Зацікавлена особа, яка має право і намір одержати земельну ділянку в користування або у власність за проектом землеустрою щодо її відведення, якщо така земельна ділянка потребує вилучення (викупу) у землекористувача (власника) та/або погодження питання вибору місця розташування земельної ділянки, звертається з клопотанням (заявою) про вибір місця розташування земельної ділянки до Київської міської ради за встановленою Кабінетом Міністрів України формою.
2. До клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки додаються:
— матеріали обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки;
— позначене на відповідному графічному матеріалі (в масштабі 1:2000) бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— документи щодо правового статусу будівель чи споруд,якщо такі розташовані на земельній ділянці;
— копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності);
— копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування або довідка Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо відсутності в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;
— засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу) (у разі необхідності вилучення (викупу) земельної ділянки) або засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача на припинення права користування земельною ділянкою (її частиною);
— засвідчені нотаріально копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а для громадянина — копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).
Зацікавлена особа до зазначених вище матеріалів додає їх копії в п’ятьох примірниках.
3. Матеріали обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки розробляються на замовлення зацікавленої особи землевпорядною організацією, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт.
Технічні вимоги до матеріалів обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки визначає Головне управління земельних ресурсів.
4. Зацікавлена особа, крім документів, передбачених частиною другою цієї статті, має право також подати додатково до Київської міської ради разом з клопотанням (заявою) інші документи, що обґрунтовують розмір, призначення та місце розташування земельної ділянки.
5. Клопотання (заява) про вибір місця розташування земельної ділянки подається до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань.

Стаття 6. Прийняття та розгляд клопотань (заяв) про вибір місця розташування земельних ділянок
1. Приймальня Київради з земельних питань приймає клопотання (заяву) зацікавленої особи про вибір місця розташування земельної ділянки з доданими до нього документами, реєструє його у день надходження, протягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує відповідну справу клопотання за умови відповідності клопотання (заяви) вимогам статті 5 цього Порядку.
У разі невідповідності клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки та складу доданих до нього документів вимогам статті 5 цього Порядку приймальня Київради з земельних питань відмовляє у прийнятті та реєстрації клопотання (заяви).
Клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки та додані до них документи, оформлені без дотримання вимог статті 5 цього Порядку, не приймаються.
2. Зареєстроване клопотання (заява) про вибір місця розташування земельної ділянки протягом одного робочого дня після прийняття та реєстрації передається Київському міському голові або заступнику міського голови — секретарю Київради для накладання відповідної резолюції.
3. Клопотання (заява) про вибір місця розташування земельної ділянки з резолюцією (дорученням) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради протягом двох робочих днів передається в установленому порядку до Головного управління земельних ресурсів для направлення його копій через приймальню Київради з земельних питань на розгляд органів містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, природоохоронних і санітарноепідеміологічних органів, а також до відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань лісового або водного господарства (у разі вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення чи водного фонду).
4. Приймальня Київради з земельних питань направляє копії клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки з додатками та дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання (заяви) до Головного управління земельних ресурсів, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), державних органів охорони навколишнього природного середовища у випадках, передбачених законодавством, органів охорони культурної спадщини, санітарноепідеміологічного органу, а також до відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань лісового або водного господарства (у разі вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення чи водного фонду).
5. Приймальнею Київради з земельних питань разом з дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки до Головного управління земельних ресурсів передається сформована справаклопотання.
6. Зацікавленій особі направляється повідомлення про необхідність отримання в Головному управлінні земельних ресурсів вихідних даних на підготовку матеріалів вибору земельної ділянки.
7. Головне управління земельних ресурсів готує вихідні дані на підготовку матеріалів вибору земельної ділянки та видає їх зацікавленій особі на підставі звернення зацікавленої особи.

Стаття 7. Підготовка матеріалів вибору земельної ділянки
1. Підставою для підготовки матеріалів вибору земельної ділянки є доручення (резолюція) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради на розгляд клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної ділянки та видані Головним управлінням земельних ресурсів вихідні дані на підготовку матеріалів вибору земельної ділянки.
2. Зацікавлені особи звертаються із замовленням до землевпорядних організацій щодо підготовки матеріалів вибору земельної ділянки.
3. Умови і терміни підготовки матеріалів вибору земельної ділянки визначаються договором, укладеним між зацікавленою особою і землевпорядною організацією.
4. Органи, зазначені в частині четвертій статті 6 цього Порядку, протягом трьох тижнів з дня одержання клопотання (заяви) надають висновки про можливість відведення земельної ділянки для цілей, зазначених у клопотанні (заяві), про вибір місця розташування земельної ділянки, граничні розміри земельної ділянки та її площу, склад угідь земель, вимоги щодо відведення земельної ділянки (кожен у межах своїх повноважень).

Стаття 8. Розгляд, затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проекту її відведення
1. Розроблені матеріали вибору земельної ділянки разом із висновками про можливість відведення земельної ділянки, наданими органами, зазначеними в частині четвертій статті 6 цього Порядку, подаються зацікавленою особою або землевпорядною організацією (за домовленістю із зацікавленою особою) до Головного управління земельних ресурсів для підготовки проекту рішення Київської міської ради про їх затвердження та надання дозволу і вимог на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або проекту рішення про відмову.
2. Головне управління земельних ресурсів подає підготовлений проект рішення про затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення або проект рішення про відмову разом з матеріалами вибору земельної ділянки до Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.
3. Рішення про затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення або рішення про відмову приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.
4. Рішення Київської міської ради про затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту землеустрою є дозволом на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (надалі — дозвіл на розроблення проекту землеустрою).
5. Термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою та вимог щодо її відведення становить один рік. У разі якщо протягом встановленого терміну проект відведення земельної ділянки не подано на затвердження до Київської міської ради, дозвіл на розроблення проекту землеустрою та вимоги щодо відведення земельної ділянки вважаються анульованими.
6. Термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою може бути одноразово продовжено рішенням Київської міської ради ще на один рік у разі звернення зацікавленої особи до Київської міської ради з клопотанням (заявою) про продовження терміну дії дозволу на розроблення проекту землеустрою за встановленою формою не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії такого дозволу.
7. Клопотання (заява) про продовження терміну дії дозволу на розроблення проекту землеустрою подається через приймальню Київради з земельних питань. До клопотання (заяви)додаються документи, що обґрунтовують необхідність продовження терміну дії такого дозволу.

Стаття 9. Вимоги до матеріалів вибору земельної ділянки
1. Матеріали вибору земельної ділянки складаються з текстової та графічної частин.
2. Текстова частина матеріалів має містити:
— пояснювальну записку;
— документ, що є підставою для розроблення матеріалів;
— вихідні дані на підготовку матеріалів вибору земельної ділянки;
— копію клопотання (заяви) зацікавленої особи;
— копії документів, які були додані до клопотання (заяви);
— документи щодо правового статусу земельної ділянки;
— вимоги щодо відведення земельної ділянки;
— засвідчені нотаріально копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та довідки
про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера, а для громадянина — копію документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
— інші матеріали, які, на думку землевпорядної організації, мають бути долученими до документації.
3. Графічна частина матеріалів має містити:
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— план земельної ділянки з ситуаційною схемою розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту;
— топографогеодезичну підоснову в масштабі 1:2000 з нанесенням червоних ліній.

Розділ 3. Порядок розроблення та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Стаття 10. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
1. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою після набуття ним чинності видається секретаріатом Київради зацікавленій особі (за її зверненням), стосовно якої його прийнято, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та отримання вихідних даних на його розроблення та направляється до Головного управління земельних ресурсів.
2. Після отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавлена особа для отримання вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається до Головного управління земельних ресурсів.
3. На підставі дозволу на розроблення проекту землеустрою та звернення зацікавленої особи Головне управління земельних ресурсів готує та видає вихідні дані на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі наданого Київською міською радою дозволу на його розроблення та відповідно до вихідних даних, виданих Головним управлінням земельних ресурсів.
5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється землевпорядною організацією за замовленням зацікавленої особи.
6. Умови і терміни розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначаються договором, укладеним між зацікавленою особою і землевпорядною організацією.
7. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється відповідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

Стаття 11. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
1. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забезпечує зацікавлена особа.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується Головним управлінням земельних ресурсів, Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), державними органами охорони навколишнього природного середовища у випадках, передбачених законодавством, органом охорони культурної спадщини, санітарноепідеміологічним органом, а також відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань лісового або водного господарства (у передбачених законодавством випадках).
3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується органами, зазначеними в частині другій цієї статті, в порядку, визначеному законодавством, шляхом надання ними письмового висновку або напису на проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в тому числі на графічній частині або на погоджувальному листі до проекту землеустрою, “погоджено”, засвідченого підписом уповноваженої особи і скріпленого печаткою відповідного органу. Надання висновку (погодження) у письмовій формі є обов’язковим за наявності обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку.
4. Органи, зазначені в частині другій цієї статті, протягом двох тижнів погоджують проект землеустрою або надають висновок про відмову в його погодженні із зазначенням підстав з посиланням на відповідні норми законодавства.
При розгляді проекту землеустрою забороняється органам, які його розглядають (погоджують), надавати будь-які попередні висновки з вимогою надати на погодження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або вимагати надання висновків, актів обстеження, інших погоджень від будь-яких комерційних (госпрозрахункових) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх підпорядкування, мети або предмету обстеження, якщо це безпосередньо не передбачено законодавством.
5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації (державна землевпорядна експертиза) в порядку та у випадках, встановлених законодавством.
Зацікавлена особа має право ініціювати проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Стаття 12. Подання клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) на підставі проекту землеустрою щодо її відведення
1. Для надання (передачі) земельної ділянки в користування або у власність зацікавлені особи після погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи у встановлених законодавством випадках звертаються до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань з клопотанням (заявою) про передачу (надання) земельної ділянки за встановленою формою.
2. До клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки додаються:
— копія рішення Київської міської ради, яке є дозволом на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
— погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з позитивним висновком державної землевпорядної експертизи (у встановлених законодавством випадках);
— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).
Одночасно до Головного управління земельних ресурсів передається в електронному вигляді земельнокадастрова інформація для внесення до бази даних земельного кадастру у форматі, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів.
3. Приймальня Київради з земельних питань приймає клопотання (заяву) зацікавленої особи про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) з доданими до нього документами, реєструє його у день надходження, протягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує відповідну кадастрову справу за умови відповідності клопотання (заяви) вимогам частин першої та другої цієї статті.
4. Клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) та додані до нього докумети, оформлені без дотримання вимог частин першої та другої цієї статті, не приймаються.
5. Зареєстроване клопотання (заява) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) без кадастрової справи протягом одного робочого дня після прийняття та реєстрації передається приймальнею Київради з земельних питань Київському міському голові або заступнику міського голови — секретарю Київради для накладання відповідної резолюції.
6. Клопотання (заява) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради протягом двох робочих днів передається в установленому порядку до Головного управління земельних ресурсів для опрацювання.
Одночасно приймальнею Київради з земельних питань разом з дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) до Головного управління земельних ресурсів передається сформована кадастрова справа.

Стаття 13. Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і прийняття Київською міською радою рішення
1. На підставі доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради Головне управління земельних ресурсів здійснює комплексний аналіз проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та, за умови його відповідності законодавству, готує проект рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або направляє зацікавленій особі повідомлення про необхідність приведення розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у відповідність до норм законодавства.
2. Якщо протягом більш як місячного терміну з дня направлення передбаченого частиною першою цієї статті повідомлення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавленою особою не приведено у відповідність до норм законодавства або у разі неможливості його приведення до норм законодавства чи у разі закінчення терміну дії дозволу на розроблення проекту землеустрою (за відсутності зареєстрованого клопотання (заяви) зацікавленої особи про його продовження) Головне управління земельних ресурсів готує проект рішення Київської міської ради про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки.
3. Головне управління земельних ресурсів подає підготовлений проект рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки разом з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровою справою) до Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.
4. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

Розділ 4. Порядок передачі (надання) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (без проекту її відведення)

Стаття 14. Подання клопотання (заяви) про передчу (надання) в користування (у власність) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення
1. Для надання (передачі) в користування або у власність земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, зацікавлені особи звертаються до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань з клопотанням (заявою) про передачу (надання) земельної ділянки за встановленою формою.
2. До клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки додаються:
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— документи щодо правового статусу будівель чи споруд, якщо такі розташовані на земельній ділянці (у разі наявності);
— копії документів, що підтверджують встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
— копія рішення уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування з визначеним цільовим призначенням.
— копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а для громадянина — копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).
3. Приймальня Київради з земельних питань приймає клопотання (заяву) зацікавленої особи про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) з доданими до нього документами, реєструє його у день надходження, протягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує відповідну кадастрову справу за умови відповідності клопотання (заяви) вимогам частин першої та другої цієї статті.
4. Клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) та додані до нього документи, оформлені без дотримання вимог частин першої та другої цієї статті, не приймаються.
5. Зареєстроване клопотання (заява) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) протягом одного робочого дня після прийняття та його реєстрації передається приймальнею Київради з земельних питань Київському міському голові або заступнику міського голови — секретарю Київради для накладання відповідної резолюції.
6. Клопотання (заява) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) з резолюцією (дорученням) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради протягом двох робочих днів передається в установленому порядку до Головного управління земельних ресурсів для опрацювання.
Одночасно приймальнею Київради з земельних питань разом з дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) до Головного управління земельних ресурсів передається сформована кадастрова справа.

Стаття 15. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою
1. Підставою для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, є доручення (резолюція) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради на розгляд клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) та видані Головним управлінням земельних ресурсів вихідні дані на підготовку такої технічної документації.
2. На підставі доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради до клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) Головне управління земельних ресурсів розглядає таке клопотання (заяву).
3. У випадку якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності або право на неї (право власності чи користування) підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), або відсутні правові підстави для передачі (надання) земельної ділянки без розроблення проекту землеустрою щодо її відведення та/або процедури вибору місця розташування земельної ділянки, або якщо при передачі (наданні) земельної ділянки вимагається її вилучення у землекористувачів, або за наявності інших, передбачених законодавством, підстав для відмови в передачі (наданні) земельної ділянки зацікавленій особі Головне управління земельних ресурсів готує та направляє зацікавленій особі повідомлення про відсутність підстав для передачі (надання) земельної ділянки без розроблення проекту землеустрою щодо її відведення, набуття на неї права без проведення земельних торгів тощо.
4. Головне управління земельних ресурсів, крім передбачених частиною третьою цієї статті випадків, готує вихідні дані на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та направляє зацікавленій особі повідомлення про необхідність отримання цих вихідних даних.
5. Видача зацікавленим особам вихідних даних на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, здійснюється за зверненнями зацікавлених осіб.
6. Технічна документація із землеустрою щодо складаннядокумента, що посвідчує право користування земельною ділянкою, розробляється землевпорядною організацією за замовленням зацікавленої особи.
7. Умови і терміни розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує правокористування земельною ділянкою, визначаються договором, укладеним між зацікавленою особою і землевпорядною організацією.
8. У разі передачі (надання) земельної ділянки для забудови (здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об’єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств) технічна документація має містити висновок Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про наявні обмеження на використання земельної ділянки.
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки у термін не більше 10 робочих днів.
9. Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, розробляється відповідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

Стаття 16. Розгляд технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та прийняття Київською міською радою рішення
1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, подається зацікавленою особою або землевпорядною організацією (за домовленістю із зацікавленою особою) до Головного управління земельних ресурсів для підготовки висновку про можливість передачі (надання) земельної ділянки та проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки Одночасно до Головного управління земельних ресурсів передається в електронному вигляді земельнокадастрова інформація для внесення до бази даних земельного кадастру у форматі, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів.
2. Головне управління земельних ресурсів здійснює комплексний аналіз технічної документації із землеустрою щодоскладання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та, за умови її відповідності законодавству,
надає висновок щодо можливості передачі (надання) земельної ділянки в користування (у власність) та готує проект рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або направляє зацікавленій особі повідомлення про необхідність приведення технічної документації із землеустрою у відповідність до норм законодавства.
3. Якщо протягом більш як місячного терміну з дня направлення повідомлення, передбаченого частиною другою цієї статті, технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, зацікавленою особою не приведено у відповідність до норм законодавства або у разі неможливості її приведення до норм законодавства, Головне управління земельних ресурсів готує проект рішення Київської міської ради про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки.
4. Головне управління земельних ресурсів подає підготовлений проект рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки разом з технічною документацією із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (кадастровою справою) до Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.
5. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

Розділ 5. Порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність юридичним особам

Стаття 17. Право юридичних осіб на безоплатну передачу їм у власність земельних ділянок
Земельні ділянки із земель державної і комунальної власності можуть безоплатно передаватись у власність житловобудівельним (житловим) кооперативам для житлового будівництва, гаражно_будівельним кооперативам для гаражного будівництва, садівницьким товариствам землі загального користування садівницького товариства (зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об’єктами загального користування) та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку для експлуатації та обслуговування розташованих на земельних ділянках багатоквартирних житлових будинків, а також належних до них будівель, споруд та прибудинкової території.

Стаття 18. Безоплатна передача земельних ділянок юридичним особам за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки
1. Зацікавлена юридична особа, яка має намір одержати безоплатно у власність земельну ділянку за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається до Київської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за встановленою формою через приймальню Київради з земельних питань.
2. До клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додаються:
— обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки;
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— позначене на відповідному графічному матеріалі (в масштабі 1:2000) бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
— документи щодо правового статусу будівель чи споруд, якщо такі розташовані на земельній ділянці;
— копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності);
— копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування або довідка Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо відсутності в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;
— копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).
3. Приймальня Київради з земельних питань приймає клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з доданими до нього документами, реєструє його у день надходження, протягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує відповідну справу клопотання за умови відповідності клопотання вимогам частин першої та другої цієї статті. Клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та додані до нього документи, оформлені без дотримання вимог частин першої та другої цієї статті, не приймаються.
4. Реєстраційний номер клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою у приймальні Київради з земельних питань є одночасно реєстраційним номером цього звернення у Головному управлінні земельних ресурсів.
5. Зареєстроване клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою протягом одного робочого дня після прийняття та його реєстрації передається приймальнею Київради з земельних питань Київському міському голові або заступнику міського голови — секретарю Київради для накладання відповідної резолюції.
6. Клопотання (заява) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради протягом двох робочих днів передається в установленому порядку до Головного управління земельних ресурсів для опрацювання.
Одночасно приймальнею Київради з земельних питань разом з дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою до Головного управління земельних ресурсів передається сформована справа - клопотання.
7. На підставі доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради Головне управління земельних ресурсів розглядає клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та додані до нього документи.
8. У разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності або право на неї (право власності чи користування) підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), або при передачі земельної ділянки вимагається її вилучення у землекористувачів, або відсутні правові підстави для передачі (надання) земельної ділянки без процедури вибору місця розташування земельної ділянки, або якщо є інші передбачені законодавством підстави для відмови в наданні дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки зацікавленій особі, Головне управління земельних ресурсів готує та направляє зацікавленій особі повідомлення про відсутність підстав для надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення без процедури вибору місця розташування земельної ділянки, набуття на неї права без проведення земельних торгів тощо.
9. Головне управління земельних ресурсів, крім передбачених частиною восьмою цієї статті випадків, на підставі доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради на розгляд клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою готує проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
10. Головне управління земельних ресурсів подає проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки разом зі справою клопотанням до Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.
11. Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.
12. Рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою є дозволом на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
13. Розроблення та погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, прийняття рішень про передачу земельних ділянок у власність здійснюється згідно з розділом 3 цього Порядку.

Стаття 19. Безоплатна передача юридичним особам земельних ділянок, межі яких встановлені в натурі (на місцевості), без зміни їх цільового призначення на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (без проекту її відведення)
Безоплатна передача юридичним особам земельних ділянок, межі яких встановлені в натурі (на місцевості), без зміни їх цільового призначення і якщо при передачі (наданні) земельних ділянок не вимагається їх вилучення у землекористувачів та/або вибір місця розташування земельної ділянки, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, в порядку, встановленому розділом 4 цього Порядку.

Розділ 6. Вимоги до складу документації із землеустрою

Стаття 20. Вимоги до складу документації із землеустрою
1. Документація із землеустрою виготовляється з дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки відповідної документації із землеустрою, та складається з текстової і графічної частин.
2. Текстова частина проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має містити:
— . пояснювальну записку;
— документ, що є підставою для розроблення документації із землеустрою;
— вихідні дані на розроблення документації із землеустрою, видані Головним управлінням земельних ресурсів;
— документи щодо правового статусу земельної ділянки;
— документи щодо існуючих та можливих обмежень та обтяжень;
— копії установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина — копію документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— інші матеріали, передбачені законодавством.
До проекту землеустрою додаються затверджені в установленому порядку матеріали вибору земельної ділянки (у разі вибору місця розташування земельної ділянки).
3. Текстова частина технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, має містити:
— пояснювальну записку;
— документ, що є підставою для розроблення документації із землеустрою;
— вихідні дані на розроблення документації із землеустрою, видані Головним управлінням земельних ресурсів;
— технічне завдання зацікавленої особи землевпорядній організації на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
— документи щодо правового статусу земельної ділянки;
— документи щодо існуючих та можливих обмежень (обтяжень) за їх наявності;
— копія заяви зацікавленої особи;
— акт приймання_передачі межових знаків на зберігання;
— акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно_захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
— рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди;
— копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи_підприємця та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а для громадянина — копію документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
— висновок Головного управління земельних ресурсів щодо можливості передачі (надання) земельної ділянки;
— висновок Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про наявні обмеження на використання земельної ділянки (у разі передачі (надання) земельної ділянки для забудови (здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об’єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств);
— інші матеріали, передбачені законодавством.
4. Пояснювальна записка документації із землеустрою має містити аналіз всіх матеріалів, що містяться в документації із землеустрою, зокрема:
— матеріалів, що обґрунтовують розмір, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки;
— існуючих та можливих обмежень (обтяжень) за їх наявності;
— існуючого характеру землекористування в районі розташування земельної ділянки;
— проектного рішення стосовно визначення меж земельної ділянки;
— результатів польового обстеження земельної ділянки та фактичного стану її господарського використання;
— стану зелених насаджень та їх належності;
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— відомостей про правовий статус земельної ділянки, суміжних землевласників та землекористувачів;
— цільового призначення земельної ділянки;
— грошової оцінки земельної ділянки;
— пропонованого порядку вирішення майнових питань щодо земельної ділянки, будівель та споруд, іншого нерухомого майна, яке планується знести (перенести) під час забудови, із посиланнями на документи, які дають можливість вирішити майнові питання (договори, угоди, інші правочини, гарантійні листи, рішення суду, висновки комісій тощо) (у разі необхідності).
5. До пояснювальної записки додаються матеріали, що обґрунтовують проектне рішення, зокрема:
— експлікація земель в розрізі землекористувачів та угідь;
— інформація про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
— розрахунки втрат сільськогосподарського або лісогосподарського виробництва та збитків землекористувачів або землевласників у разі якщо відведення земельної ділянки здійснюється за рахунок сільськогосподарських та лісових угідь (у випадках, передбачених законодавством);
— архівні матеріали, які дають змогу визначити користувачів земельної ділянки, щодо якої розробляється документація із землеустрою.
6. Вимоги до графічної частини документації із землеустрою. Графічна частина документації із землеустрою має містити:
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— топографічний план у масштабі 1:500 з варіантом розміщення об’єкта (у разі передачі (надання) земельної ділянки для містобудівної діяльності);
— план земельної ділянки з ситуаційною схемою розташування об’єкта в районі забудови;
— план земельної ділянки з визначенням обмежень (обтяжень) у разі їх наявності;
— фрагменти схеми економіко_планувальних зон із зазначенням місця розташування земельної ділянки, номера, назви економікопланувальної зони та базової вартості 1 кв. м землі;
— креслення, що відображає місця розташування поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
7. Обов’язковими елементами плану земельної ділянки є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту або кадастрового плану міста, креслення земельної ділянки, передбаченої для передачі (надання), експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, реквізити організації - виконавця, засвідчені печаткою.
8. План земельної ділянки складається на основі кадастрового плану міста на час складання проекту плану.
9. Фрагмент схеми економіко-планувальних зон виконується на основі схеми вулично_шляхової мережі із зазначенням місця розташування земельної ділянки, меж економіко-планувальних зон, їх номерів, зони дії локальних факторів базової вартості 1 кв. м землі.
10. На плані земельної ділянки з визначенням наявних та можливих обмежень і обтяжень відображається земельна ділянка, що передається (надається), частини земельної ділянки, на яких діють обмеження і обтяження, їх межі, лінійні розміри та площа.
11. До складу технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, також входять:
— матеріали польових геодезичних робіт;
— план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
— кадастровий план земельної ділянки.

Розділ 7. Приватизація земельних ділянок, які перебувають в користуванні громадян

Стаття 21. Подання заяви про приватизацію земельної ділянки
1. Громадяни, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, мають право на їх приватизацію для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального дачного будівництва, ведення садівництва.
2. Громадяни, які мають право і зацікавлені у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у їх користуванні, звертаються до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань із заявою про приватизацію земельної ділянки за встановленою формою.
3. До заяви про приватизацію земельної ділянки додаються технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки, зокрема:
— документ, що посвідчує право громадянина на користування земельною ділянкою;
— викопіювання з матеріалів інвентаризації земельної ділянки;
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— позначене на відповідному графічному матеріалі (в масштабі 1:2000) місце розташування земельної ділянки з її розмірами;
— документи про право власності на житловий будинок, будівлю або споруди, розташовані на земельній ділянці (нотаріально засвідчені копії);
— матеріали технічної інвентаризації, підготовлені Київським міським бюро технічної Інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна;
— копія паспорта громадянина України;
— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).
4. У разі якщо на земельній ділянці розташовані будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кількох громадян України, заяви про приватизацію земельної ділянки подають всі співвласники будівель і споруд.
5. Приймальня Київради з земельних питань приймає заяву громадянина про приватизацію земельної ділянки з доданими до неї документами, реєструє її у день надходження, протягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує відповідну кадастрову справу за умови відповідності заяви вимогам частин другої та третьої цієї статті.
Заяви про приватизацію земельної ділянки та додані до них документи, оформлені без дотримання вимог частин другої та третьої цієї статті, не приймаються.
6. Реєстраційний номер заяви про приватизацію земельної ділянки у приймальні Київради з земельних питань є одночасно реєстраційним номером кадастрової справи у Головному управлінні земельних ресурсів.
7. Зареєстрована заява про приватизацію земельної ділянки протягом одного робочого дня після прийняття та реєстрації передається приймальнею Київради з земельних питань Київському міському голові або заступнику міського голови - секретарю Київради для накладання відповідної резолюції.
8. Заява про приватизацію земельної ділянки з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради протягом двох робочих днів передається в установленому порядку до Головного управління земельних ресурсів для опрацювання.
Одночасно приймальнею Київради з земельних питань разом з дорученням (резолюцією) на розгляд заяви про приватизацію земельної ділянки до Головного управління земельних ресурсів передається сформована кадастрова справа.

Стаття 22. Розгляд заяви про приватизацію земельної ділянки та прийняття Київською міською радою рішення
1. На підставі доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря Київради до заяви про приватизацію земельної ділянки Головне управління земельних ресурсів розглядає подані громадянином технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки.
2. Головне управління земельних ресурсів здійснює комплексний аналіз поданих громадянином технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки, та, за умови їх відповідності законодавству, готує проект рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки або направляє громадянину повідомлення про необхідність приведення поданих громадянином технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки, у відповідність до норм законодавства, або про відсутність правових підстав для приватизації земельної ділянки.
3. У разі необхідності приведення громадянином поданих ним технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки, у відповідність до норм законодавства Головне управління земельних ресурсів здійснює підготовку проекту рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки лише після приведення громадянином таких матеріалів і документів у відповідність до норм законодавства.
4. У разі наявності правових підстав для приватизації громадянином земельної ділянки Головне управління земельних ресурсів готує проект рішення про приватизацію земельної ділянки та подає його разом з наданими громадянином технічними матеріалами та документами, що підтверджують розмір земельної ділянки (кадастровою справою), до Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.
5. Рішення про приватизацію земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

Розділ 8. Оформлення документів, що посвідчують право на земельні ділянки, на підставі прийнятих Київською міською радою рішень

Стаття 23. Посвідчення та оформлення права користування або права власності на земельну ділянку
1. Право власності на земельну ділянку виникає після одержання зацікавленою особою державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.
Право постійного користування земельною ділянкою виникає після одержання зацікавленою особою державного акта на право постійного користування земельною ділянкою та його державної реєстрації.
Право на оренду земельної ділянки оформляється договором та виникає після укладення між зацікавленою особою та Київською міською радою договору оренди землі та його державної реєстрації.
Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації забороняється.
2. Державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою після їх підписання Київським міським головою реєструються Головним управлінням земельних ресурсів та видаються зацікавленим особам. Договір оренди земельної ділянки після його укладення між зацікавленою особою та Київською міською радою реєструється Головним управлінням земельних ресурсів та видається зацікавленій особі.
3. Рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність), про приватизацію земельної ділянки після набуття ним чинності видається секретаріатом Київради зацікавленій особі (за її зверненням), стосовно якої воно прийняте, для замовлення і розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виготовлення документа, що посвідчує право на земельну ділянку, і направляється до Головного управління земельних ресурсів для видачі вихідних даних на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку.
4. Зацікавлена особа в місячний термін з моменту набуття чинності рішенням Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність), про приватизацію земельної ділянки зобов’язана звернутись до Головного управління земельних ресурсів з клопотанням (заявою) щодо організації робіт із землеустрою зі встановлення (відновлення) в натурі на (місцевості) меж земельної ділянки та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку.
У разі наявності розробленої технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та встановлення (відновлення) в натурі на (місцевості) меж земельної ділянки, зацікавлена особа звертається до Головного управління земельних ресурсів з клопотанням (заявою) щодо організації робіт зі складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку.
5. Виконання робіт зі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку, здійснюються землевпорядними організаціями за замовленням зацікавлених осіб на підставі укладеного договору.
При виконанні робіт зі встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) допускається уточнення меж земельної ділянки та її площі до 50 кв. м.
6. На підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та вихідних даних, виданих Головним управлінням земельних ресурсів, землевпорядна організація встановлює (відновлює) межі земельної ділянки в натурі (на місцевості), забезпечує передачу у встановленому порядку межових знаків зацікавленій особі та складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку.
7. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і складання документа, що посвідчує право на земельну ділянку, подається землевпорядною організацією до Головного управління земельних ресурсів для перевірки та внесення земельнокадастрової інформації до бази даних земельного кадастру. Сукупний термін перевірки документації Головним управлінням земельних ресурсів та внесення земельнокадастрової інформації до бази даних земельного кадастру не може перевищувати одного місяця.
8. Якщо договір оренди землі зацікавленою особою не укладений в установленому законодавством порядку протягом дванадцяти місяців з моменту набуття чинності рішенням Київської міської ради про передачу відповідної земельної ділянки в оренду, то розмір річної орендної плати на період, аналогічний терміну прострочення укладання договору оренди землі, встановлюється у п’ятикратному розмірі, але не більше дванадцяти відсотків від грошової оцінки земельної ділянки.
9. Рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки в оренду вважається таким, що втратило чинність, через дев’ять місяців після набуття ним чинності, якщо відповідний договір оренди землі не укладено.

Розділ 9. Прикінцеві положення

1. Рішення Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови, розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), прийняті до набуття чинності цим Порядком, діють у частині, що не суперечить цьому Порядку.
2. Відмова Київської міської ради у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) або залишення клопотання (заяви) без розгляду може бути оскаржена в судовому порядку.

Розділ 10. Перехідні положення

1. Надані до набуття чинності цим Порядком доручення та згоди на розроблення документації із землеустрою є підставою для розроблення відповідної документації із землеустрою.
Передача в оренду земельних ділянок із земель державної та комунальної власності здійснюється без проведення земельних торгів (аукціонів) до 15.10.2009 лише у разі якщо рішення про погодження місця розташування об’єкта прийнято або згоди на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок надані зацікавленим особам до 01.01.2008.
2. Дія цього Порядку поширюється на землі на території м.Києва згідно з визначеними законодавством повноваженнями Київської міської ради щодо розпорядження землями до їх розмежування на землі державної і комунальної власності в установленому порядку.
3. Рішення Київської міської ради, прийняті до набуття чинності цим Порядком, відповідно до яких зацікавлені особи мають право укласти договори оренди землі, вважаються такими, що втратили чинність, через дванадцять місяців після офіційного оприлюднення цього Порядку, якщо відповідні договори оренди землі на підставі таких рішень не будуть укладені протягом цього терміну.

Roe, Richard
15.11.2009, 11:05
Юсти, спасибо большое, а за оперативность - еще одно отдельное.