PDA

Просмотр полной версии : норматив по ГАСКа (архитек-строит) !!!Оксанка Ж
22.10.2009, 13:58
Помогите, срочно нужны Законы, Постановления, Полномочия Госуд. Архитектурно Строит. Комитета (ГАСК).
Приперлись с проверкой

urist-stroitel
22.10.2009, 14:15
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
*ПОСТАНОВА*
від 25 березня 1993 р. N 225
Київ
Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України*
від 7 квітня 1995 року N*253,
*від 11 жовтня 2002 року N 1510,
*від 12 травня 2004 року N 609,
*від 18 жовтня 2006 року N 1434,
*від 26 вересня 2007 року N 1182,
від 14 січня 2009 року N 3
Відповідно до Закону України "Про основи містобудування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
І. Затвердити Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, що додається.
2. Міністерству у справах будівництва і архітектури до І липня 1993 р. розробити і затвердити:
Порядок атестації інспекторів органів державного архітектурно-будівельного контролю;
Положення про порядок надання дозволів на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту;
Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю та рекомендації щодо розцінок (тарифів) на роботи (послуги), що видаються цими підрозділами.*
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1961 р. N 569 "Про посилення державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 63);
пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1969 р. N 7 "Про визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду УРСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N 181 "Про Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР у справах будівництва (Держбуд УРСР), а також структуру його центрального апарату" (ЗП УРСР, 1969 р., N 1, ст. 6).*
*
*
Прем'єр-міністр України
Л. КУЧМА
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України
*
І. ЄМЕЦЬ


Інд.*24
*
*
*
*
*
*
*
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 225
*
*
*
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 1995 р. N 253)


ПОЛОЖЕННЯ
про державний архітектурно-будівельний контроль
(У тексті Положення слово "Мінбуд" в усіх відмінках замінено словом "Мінрегіонбуд" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року N 1182)


1. Державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення), місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
2. Державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) та її територіальні органи.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
*Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. N 1434,
*у редакції постанови Кабінету
*Міністрів України від 26.09.2007 р. N 1182)
3. Держархбудінспекція та її територіальні органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) виконують такі функції:
(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
*Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. N 1182)
1) видача замовникам (забудовникам) та реєстрація в установленому порядку дозволів на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівельні роботи);
(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
*постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. N 1434,
*у редакції постанови Кабінету
*Міністрів України від 26.09.2007 р. N 1182)
2) реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, проектних організацій та організацій замовників, які здійснюють безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний і авторський нагляд;
3) участь у встановленому порядку в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також у розслідуванні причин аварій на будівництві;
4) здійснення вибіркової перевірки:
відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів;
своєчасності та якості виконання учасниками будівництва передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної виконавчої документації;
наявності сертифікатів на будівельну продукцію;
5) розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і прийняття відповідних рішень;
6) здійснення методичного забезпечення діяльності відомчих служб контролю якості будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції;
7) аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю забудови територій і населених пунктів, будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовка пропозицій відповідним органам про вдосконалення державних стандартів, норм і правил;
8) підпункт 8 пункту 3 виключено*
(пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
*Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 609,
підпункт 8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
*постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. N 1434,
виключено згідно з постановою
*Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 3)
9) здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.
(пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
*Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. N 1182)
4. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю надається право:
безперешкодного доступу посадових осіб на будівництво об'єктів і підприємства, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форм власності;
давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування об'єктів до усунення виявлених недоліків;
залучати на договірних умовах незалежних експертів, спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що входять до їх компетенції;
вимагати в необхідних випадках від замовників, підрядників, виготовників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;
зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;
вносити подання відповідним органам про анулювання або призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;
безплатно одержувати від замовників, будівельних організацій, підприємств, що виробляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а також органів державної статистики звітні дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;
повідомляти органи державної статистики про факти порушень встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів для виключення їх із числа введених у дію, а також про реалізацію будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів, для виключення їх із звітності;
складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.
5. Дії і рішення посадових осіб інспекцій державного архітектурно- будівельного контролю можуть бути оскаржені в органи, яким ці інспекції підпорядковані, або до суду.
(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
*Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)
6. Повноваження Держархбудінспекції визначаються Положенням про неї, яке затверджує Кабінет Міністрів України.
(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
*Міністрів України від 18.10.2006 р. N 1434)
7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють з іншими спеціально уповноваженими державними органами, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, охорони праці та інших вимог у сфері містобудування.
8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю укомплектовуються фахівцями, які мають досвід практичної роботи у сфері містобудування.
9. Для узагальнення та аналізу якості будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій інспекції державного архітектурно-будівельного контролю подають до Держархбудінспекції інформацію згідно з установленими нею формою та строками.
(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
*Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. N 1434,
*від 26.09.2007 р. N 1182)
10. При інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для здійснення на договірних умовах комплексу робіт, пов'язаних з контролем за якістю спорудження об'єктів, а також групи позаштатних інспекторів.
11. Відносини інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю з юридичними особами та громадянами іноземних держав, що здійснюють будівництво на території України, регламентуються чинним законодавством України та цим Положенням, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, укладення яких відбулося у формі Закону.
12. Держархбудінспекція, інспекції державного архітектурно- будівельного контролю мають печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.*
(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
*Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. N 1182)
(Положення у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 07.04.95 р. N*253)
———————*

urist-stroitel
22.10.2009, 14:16
Про затвердження Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 19 листопада 2007 року N 317

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2007 р. за N 1361/14628

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 20 січня 2009 року N 9
(зміни, внесені наказом Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України від 20 січня 2009 року N 9 підпунктом 1.1.1 пункту 1.1
до підпункту 4 пункту 4 у частині видачі дозволу на виконання підготовчих робіт,
набирають чинності з 14 квітня 2009 року)

Відповідно до пункту 111 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року N 1434, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі (додається).

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності з 1 січня 2008 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Міністр
В. Г. Яцуба

ПОГОДЖЕНО:


В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва


К. Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 19 листопада 2007 р. N 317

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2007 р. за N 1361/14628ПОЛОЖЕННЯ
про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

1. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) є територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі - Держархбудінспекція), входять до сфери її управління, підзвітні і підконтрольні їй.

2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва та Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури;

виконання в межах компетенції дозвільних, реєстраційних функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва, містобудування та архітектури (далі - державний архітектурно-будівельний контроль).

4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до покладених на них завдань:

1) розробляють і надають на розгляд до начальника Держархбудінспекції пропозиції щодо формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, вдосконалення законодавства з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

2) забезпечують виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до їх компетенції;

3) вносять пропозиції до Держархбудінспекції щодо розроблення організаційно-методичних документів з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, інших питань, що належать до їх компетенції, забезпечують їх виконання;

4) видають замовникам та реєструють у встановленому порядку дозвіл на виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, розширення та технічне переоснащення підприємств);

(підпункт 4 пункту 4 у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2009 р. N 9)
(зміни, внесені підпунктом 1.1.1 пункту 1.1 наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2009 р. N 9 до підпункту 4 пункту 4 у частині видачі дозволу на виконання підготовчих робіт, набирають чинності з 14 квітня 2009 року)
5) забезпечують реалізацію встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також беруть участь у розслідуванні причин аварій на будівництві;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2009 р. N 9)

6) проводять у встановленому порядку перевірки:

відповідності виконання будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням;

своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт та іншої виконавчої документації;

наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції;

додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

7) проводять аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розробляють і надають Держархбудінспекції пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;

8) провадять інформаційну діяльність, забезпечують висвітлення актуальних проблем державного архітектурно-будівельного контролю у місцевих засобах масової інформації;

9) забезпечують навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

10) здійснюють ліцензування господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, та контроль за додержанням ліцензійних умов;

(підпункт 10 пункту 4 у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2009 р. N 9)

11) надають платні послуги відповідно до законодавства.

5. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю мають право:

1) в установлених законодавством випадках проводити перевірку об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форм власності щодо дотримання вимог законодавства з питань, що належать до їх компетенції;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх компетенції;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушень вимог законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів, вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення виявлених у результаті здійснення державного архітектурно-будівельного контролю недоліків;

6) залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що належать до їх компетенції;

7) вимагати у випадках, визначених законодавством, від замовників, підрядників, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

8) одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;

9) зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів; одержувати від замовників, проектних та будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, письмові пояснення щодо причин допущення порушень;

10) одержувати від замовників, будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а також органів державної статистики дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;

11) повідомляти в установленому порядку орган місцевого самоврядування або місцеву державну адміністрацію, на території яких розташований об'єкт будівництва, та орган статистики про прийняття об'єкта в експлуатацію;

(підпункт 11 пункту 5 у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2009 р. N 9)

12) складати протоколи та розглядати справи про правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд відповідно до статті 2446 Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування".

Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступники;

13) передавати до органів прокуратури, органів дізнання і досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;

14) здійснювати відповідно до актів законодавства фіксування процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки, для запобігання та виявлення фактів порушення законодавства у сфері будівництва, містобудування та архітектури;

15) здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів, звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Працівники інспекції державного архітектурно-будівельного контролю мають право безперешкодного доступу до об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форми власності.

6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють з іншими органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, охорони праці та інших вимог, передбачених законодавством.

7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видають у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до їх компетенції, та контролюють їх виконання.

8. При інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю можуть утворюватися в установленому порядку групи позаштатних (громадських) інспекторів.

9. Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника Держархбудінспекції.

10. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника Держархбудінспекції.

11. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:

1) здійснює керівництво діяльністю інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

2) призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;

3) розподіляє обов'язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, крім своїх заступників;

5) підписує накази інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, організовує перевірку їх виконання;

6) затверджує положення про структурні підрозділи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

12. Начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право брати участь у засіданнях колегії Держархбудінспекції із правом дорадчого голосу.

13. Структуру і чисельність працівників інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в межах граничної чисельності працівників Мінрегіонбуду, їх штатний розпис і кошторис затверджує начальник Держархбудінспекції.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 20.01.2009 р. N 9)

14. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

15. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю є юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції

О. М. Бондаренко