PDA

Просмотр полной версии : Менять ли лицензии?AleksPoh
01.07.2009, 13:31
Добрый день! Очень прошу совета! Существует Закрытое акционерное общество, у него есть 2 лицензии и 3 разрешения, также предприятие проходило аттестацию... возникла необходимость реорганизации в Общество с ограниченной ответственностью. Какова будет судьба лицензий и разрешений? Получать заново и платить кучу денег или же существует более приемлемый выход? Если можно, ответы с ссылками на нормы права.
Лицензии: 1 - строительная, 2 - не знаю как называется, но выдана МЧС Украини
Разрешения - все выданы органами МВД

kosmos
01.07.2009, 13:44
Менять однозначно. Ведь они были выдано на ЗАО. А сейчас у Вас будет ООО.

JG10
01.07.2009, 14:01
Добрый день! Очень прошу совета! Существует Закрытое акционерное общество, у него есть 2 лицензии и 3 разрешения, также предприятие проходило аттестацию... возникла необходимость реорганизации в Общество с ограниченной ответственностью. Какова будет судьба лицензий и разрешений? Получать заново и платить кучу денег или же существует более приемлемый выход? Если можно, ответы с ссылками на нормы права.
Лицензии: 1 - строительная, 2 - не знаю как называется, но выдана МЧС Украини
Разрешения - все выданы органами МВД

Отвечаю:
Менять обязательно.
В лицензию необходимо вносить изменения связанные с Вашим преобразованием

AleksPoh
01.07.2009, 15:11
Я наверное на так задал вопрос. Менять или переоформлять, т.е. получить абсолютно новую лицензию или переоформить в связи с изменениями в организационно правовой форме предприятия? Меня смущает абзац 1, ст.16 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" - "якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи"

JG10
01.07.2009, 21:58
Я наверное на так задал вопрос. Менять или переоформлять, т.е. получить абсолютно новую лицензию или переоформить в связи с изменениями в организационно правовой форме предприятия? Меня смущает абзац 1, ст.16 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" - "якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи"

Отвечаю:
Стаття 16. Переоформлення ліцензії

Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в статті 9 цього Закону, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

kosmos
02.07.2009, 12:16
у вас прошла реорганизация одна оргправоая форма сменилась на другую. было ЗАО стало ООО