PDA

Просмотр полной версии : ликвидация кредитного союзаelenkozy
23.06.2009, 20:34
Подскажите пожалуйста!
Хозяйственный суд открыл дело о ликвидации кредитно союза.
В течении какого срока происходит регистрация заявлений на признание вкладчиков кредиторами?
Для ликвидации необходимо общее собрание или достаточно решения управления?

sanitos
23.06.2009, 23:09
если можно - напишите название КС и область

-регистрация заявлений - 30 дней с момента публикации обьявления
-собрание или решение управления - смотрите устав кредитного союза

elenkozy
24.06.2009, 13:44
КС "Морское кредитное общество"
г. Одесса

marijuanna
29.06.2009, 01:10
А вы не узнали дополнительной информации??
я вкладчик того же кредитного общества

JG10
04.07.2009, 15:30
Подскажите пожалуйста!
Хозяйственный суд открыл дело о ликвидации кредитно союза.
В течении какого срока происходит регистрация заявлений на признание вкладчиков кредиторами?
Для ликвидации необходимо общее собрание или достаточно решения управления?

ЗУ Про кредитні спілки

Стаття 14. Загальні збори членів кредитної спілки

1. Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

2. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;

прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Статутом кредитної спілки може бути визначено інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

JG10
04.07.2009, 15:33
Подскажите пожалуйста!
Хозяйственный суд открыл дело о ликвидации кредитно союза.
В течении какого срока происходит регистрация заявлений на признание вкладчиков кредиторами?
Для ликвидации необходимо общее собрание или достаточно решения управления?


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 серпня 2005 року м. Київ № 4463

Про затвердження Методичних
рекомендацій з ліквідації кредитної
спілки за рішенням загальних зборів
її членів

http://www.ukrcu.kiev.ua/dfp/com160805_4463.htm