PDA

Просмотр полной версии : Разрушение памятников на кладбищеanilag
25.05.2009, 12:49
Добрый день! Посоветуйте, что делать в этой ситуации:
У нас в поселке кладбище находится рядом с речкой. Председатель поссовета нанял трактор для того чтобы почистить и разравнять пляж. Пляж разравняли, но когда тракторист выезжал, то поехал в сторону кладбища, и заехал прямо на могилы. В результате было разрушено три памятника, оградка, стол и лавочки. Водитель был пьян. По факту было подано заявления в милицию участковому. Он выезжал туда осмотрел и сфотографировал всё. Памятники дорогие каждый в пределах 3000,00 грн. Как поступать дальше? Какие статьи могут быть применены в данной ситуации?

Tony
25.05.2009, 18:23
Добрый день! Посоветуйте, что делать в этой ситуации:
У нас в поселке кладбище находится рядом с речкой. Председатель поссовета нанял трактор для того чтобы почистить и разравнять пляж. Пляж разравняли, но когда тракторист выезжал, то поехал в сторону кладбища, и заехал прямо на могилы. В результате было разрушено три памятника, оградка, стол и лавочки. Водитель был пьян. По факту было подано заявления в милицию участковому. Он выезжал туда осмотрел и сфотографировал всё. Памятники дорогие каждый в пределах 3000,00 грн. Как поступать дальше? Какие статьи могут быть применены в данной ситуации?
Требовать с поссовета возмещения вреда, если Вас это интересует. Возможно* это статья 1172 ГК Украины -
1. Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану
їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових)
обов'язків.

2. Замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі
підрядником, якщо він діяв за завданням замовника.

3. Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують
шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним
підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи
кооперативу.

Либо с самого тракториста - Стаття 1166 Цивільного кодексу України Загальні підстави відповідальності за завдану
майнову шкоду

1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи
бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної
особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи,
відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

2. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її
відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

3. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або
смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується
у випадках, встановлених законом.

4. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у
випадках, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

а также Стаття 1187 того ж кодексу Відшкодування шкоди, завданої джерелом
підвищеної небезпеки

1. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з
використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів,
механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних,
радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин,
утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських
порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю
діяльність здійснює, та інших осіб.

2. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки,
відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі
(право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо)
володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом,
використання, зберігання або утримання якого створює підвищену
небезпеку.

3. Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом,
механізмом, іншим об'єктом, завдала шкоди діяльністю щодо його
використання, зберігання або утримання, зобов'язана відшкодувати
її на загальних підставах.

4. Якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним
засобом, механізмом, іншим об'єктом сприяла недбалість її власника
(володільця), шкода, завдана діяльністю щодо його використання,
зберігання або утримання, відшкодовується ними спільно, у частці,
яка визначається за рішенням суду з урахуванням обставин, що мають
істотне значення.

5. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної
небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що
шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу
потерпілого.
Уголовной ответственности здесь нет.

* зависит от обстоятельств дела.

дядюшка Тихон
25.05.2009, 19:18
Уголовной ответственности нет при условии, что тракторист не знал и не мог знать, что заехал на кладбище и завалил сразу много памятников. А может у него имелся прямой умысел на надругательство над могилами да еще и хулиганские побуждения?

Tony
26.05.2009, 11:01
Уголовной ответственности нет при условии, что тракторист не знал и не мог знать, что заехал на кладбище и завалил сразу много памятников. А может у него имелся прямой умысел на надругательство над могилами да еще и хулиганские побуждения?
Маловероятно, хотя не исключено. Скорее всего был просто пьян в драбадан.

дядюшка Тихон
26.05.2009, 22:24
Маловероятно, хотя не исключено. Скорее всего был просто пьян в драбадан.

Та и я так думаю. Но нельзя же с ходу отметать все версии))))