PDA

Просмотр полной версии : Запрос УБЭПSYV
06.02.2014, 13:21
Добрый день, коллеги.
Ситуация очень распространенная - предприятием получен запрос от убэп. В нем нет ссылки на ОРД или УП. Казалось бы - все просто - отказываем. Но я вот задумалась о судебной практике по данному вопросу. Все что я смогла найти это одно дело - в местном окружном и апелляции. И позиция суда (апелляции) как-то совсем не согласовывается с моей личной убежденностью по данному вопросу. Обращался ли кто-нибудь из вас в окружной суд с иском о признании действий по направлению запроса противоправными или есть другая полезная инфа инфа???? Какие мысли по приведенным ниже судебным решениям?

Заранее благодарна.
Выкладываю практику

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
**вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013
******
ПОСТАНОВА
Іменем України
22 квітня 2013 р.*(16:46)*Справа №801/1789/13-а
**Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді** Латиніна Ю.А.,** при секретарі Захаровій М.В., за участю представника позивача - Грейдіна О.І., представника відповідача - Морозова О.О.,**
розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом**Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації»**до Головного управління МВС України в АР Крим про визнання неправомірними дій,
Суть спору: ТОВ «Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації»** звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом до Головного управління МВС України в АР Крим про визнання неправомірними дій щодо**вимоги надання відомостей на підстави запиту від 12.02.13 №4\1076.
Позов мотивовано безпідставним направленням вказаного листа, так як відповідні повноваження у відповідача, визначені у*ст.11 Закону України «Про міліцію», можливо реалізувати лише у рамках кримінального провадження.
Представник позивача у судовому засіданні наполягав на задоволенні позовних вимог у повному обсязі, посилаючись на відсутність повноважень у ГУ МВС України в АР Крим на витребування будь-яких документів у випадку відсутності доказів розпочатого кримінального провадження.
Відповідач проти позову заперечував, просив у задоволенні позову відмовити, з підстав викладених у письмових запереченнях.
Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, оцінивши наявні у справі докази в їх сукупності, суд, -
******************************************ВСТАНОВИ В:
Відповідно до ч.1,2*ст.17 КАС України*юрисдикції адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, у тому числі на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.
Пунктом 7 ч.1*ст.3 КАС України*надане визначення суб'єктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Відповідно до ч.3*ст.2 КАС України*у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють, чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені*Конституцією*та законами України, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Суд з'ясовує, чи використане повноваження, надане суб'єкту владних повноважень, як це визначено положеннями ч.3*ст.2 КАС України, перевіряє, чи вчинені дії на підставі закону, в межах повноважень, безсторонньо та добросовісно.
Так,**ТОВ «Кримське республіканське БТІ» є юридичною особою, яке надає, у тому числі послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.
12.02.13 у приміщенні ТОВ «Кримське республіканське БТІ» співробітник УБЕЗ ГУ МВС України в АР Крим надав лист від 12.02.13 №4/1076 про представлення реєстраційних та статутних документів підприємства, у зв'язку з перевіркою заяви ОСОБА_3 від 12.02.13 за фактом незаконної діяльності товариства.****
Лист мотивовано положеннями*ст.11 Закону України «Про міліцію»,*ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»*та ст.16п.1,2 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».**
Не погоджуючись із вказаними діями, позивач звернувся до суду із позовом.**
Перевіряючи обґрунтованість заявлених позивних вимог, судом встановлено.
Згідно зі*статтею 19 Конституції України*органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені*Конституцією*та законами України.
Стаття 1 Закону України «Про міліцію» №565-XII від 20.12.1990р. (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон) зазначає поняття міліція - як державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням. Правовою основою діяльності міліції є:*Конституція України, цей*Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку. Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом (ст.ст.3-5 Закону).
Як свідчать матеріали справи, 12.02.13 до Управління ДСБЕЗ ГУ МВС України в АР Крим надійшла заява ОСОБА_3 за фактом незаконної діяльності ТОВ «Кримське республіканського БТІ» (м. Сімферополь, вул. Турецька,12).
13.02.13 заява направлена до Київського РО СМУ ГУ МВС України в АР Крим та зареєстрована у журналі єдиного обліку.**
За вказаною заявою 14.02.13 органом досудового розслідування - Київським РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим внесений запис до Єдиного реєстру досудових розслідувань та привласнений номер кримінального провадження №12013130400001264.**
Відповідач у листі від 12.02.13 посилається на положення*ст.11 Закону України «Про міліцію»,*ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»*та ст.16*п.1,2 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», як на підставу для надання необхідних для розгляду заяви документів товариства.**
Так,*ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939 від 13.01.2011р. передбачає забезпечення доступу до інформації шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію.
Стаття 16 у пунктах 1 та 2*Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» №3206 від 07.04.2011р. визначають осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини першої*статті 4 цього Закону*(суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення), яким забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про: 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої*статті 4 цього Закону; 2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої*статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).
Стаття 11 п.17 Закону*наділяє міліцію для виконання покладених обов'язків правами,**в тому числі, одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.
Отже, з аналізу перелічених норм права, міліції надано право отримувати відомості на письмовій запит, але діюче законодавство пов'язує таке право органам внутрішніх справ із справами про злочини, які знаходяться в їх провадженні, тобто обов'язковою передумовою для виникнення у міліції права надсилати запити (листи) щодо надання відомостей або документів, є знаходження в її провадженні кримінальної (оперативної, розшукової) справи.******
В свою чергу,*ст.214 КПК України*передбачає виключні повноваження слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вичинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.********
Відповідач направляючи листа від 12.02.13 про надання документів ТОВ «Кримське республіканське БТІ» послався на зареєстровану заяву ОСОБА_3 про злочин від 12.02.13.
Однак, не звернув увагу на існуючи положення*ст. 11 Закону України «Про міліцію», та наявність повноважень на вчинення будь-яких дій пов'язаних з отриманням документів від підприємства, лише після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочатого розслідування, тобто з 14.02.13.**
Таким чином, доводи позивача стосовно протиправного направлення відповідачем листа від 12.02.13 про надання документів, знайшли своє підтвердження під час розгляду справи.
Суд враховує, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний діяти добросовісно, тобто з щирим наміром щодо реалізації владних повноважень та досягнення поставлених цілей і справедливих результатів.
Стаття 71 КАС України*передбачає обов'язок кожної сторони довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених*статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
У ході розгляду справи відповідач не довів, що діяв неупереджено, враховуючи усі обставини виниклих правовідносин та обґрунтовано.
Приймаючи до уваги дослідженні фактичні правовідносини, які склалися між сторонами і докази надані ними під час розгляду справи, суд приходить до висновку, що відповідач направивши лист №4/1076 від 12.02.13 до ТОВ «Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації» про надання документів, діяв без врахування норм чинного законодавства України, що потягнуло порушення прав позивача, які підлягають судовому**захисту.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає позовні вимоги такими що підлягають задоволенню.
Відповідно до частини 1*статті 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь****сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.
Так, судові витрати, сплачені позивачем при зверненні до суду де відповідачем є суб'єкти владних повноважень, стягуються з Державного бюджету України шляхом їх безспірного списання з рахунків останнього. Отже, судовий збір, сплачений позивачем при зверненні до суду підлягає поверненню шляхом їх безспірного списання з рахунків суб'єкта владних повноважень - ГУ МВС України в АР Крим.
Під час судового засідання, яке відбулось 22.04.2013 року оголошено вступну та резолютивну частину постанови. Повний текст постанови складено 26.04.2013 року.************
Керуючись ст. ст.*94,*158,*159,*160-163, ст.*167 КАС України, суд -**
******************************************ПОСТАНОВ ИВ:
Адміністративний позов задовольнити.
Визнати протиправними дії Головного управління МВС України в АР Крим щодо направлення Товариству з обмеженою відповідальністю «Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації» листа**від 12.02.2013 року №4/0176 про надання документів.
Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації» судовий збір у розмірі 34,41 грн. із Державного бюджету України шляхом їх безспірного списання із рахунку Головного управління МВС України в АР Крим.
Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового**провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.
Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.**
Суддя************************Латинін Ю.А.**
************************

************************************************** **********Копія
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ**АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ** СУД
Постанова
Іменем України
************************************************** ******************************Справа № 801/1789/13-а
11.09.13 м. Севастополь*************************************** ************************************************** *************
********************Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:
головуючого судді**********Горошко Н.П.,
суддів********** Воробйової С.О. ,
Курапової З.І.
розглянувши в порядку письмового провадження*апеляційну скаргу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АРК на постанову Окружного адміністративного суду**Автономної Республіки Крим (суддя**Латинін Ю.А. ) від 22.04.2013**у справі № 801/1789/13-а
за позовом*Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації" (вул. Турецька,12, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95011)
до*Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АРК (вул.Б.Хмельницького, 4, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95034)
про визнання неправомірними дій,
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації" звернулось до Окружного адміністративного суду АРК з адміністративним позовом до Головного управління МВС України в АР Крим про визнання неправомірними дій щодо**вимоги надання відомостей на підстави запиту від 12.02.2013 №4\1076.
Постановою Окружного адміністративного суду**Автономної Республіки Крим**від**22.04.2013 адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації" до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АРК про визнання неправомірними дій - задоволено.
Визнано протиправними дії Головного управління МВС України в АР Крим щодо направлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації" листа**від 12.02.2013**№4/0176 про надання документів.
Стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримське республіканське бюро технічної інвентаризації" судовий збір у розмірі 34,41 грн. із Державного бюджету України шляхом їх безспірного списання із рахунку Головного управління МВС України в АР Крим.
Не погодившись з даною постановою, відповідач - Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в АРК звернулося**з апеляційною скаргою, в якій просить постанову суду першої інстанції скасувати та прийняти нову постанову, в задоволенні позову відмовити.
Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права.
У судове засідання 11 вересня**2013 року сторони, їх представники не з'явились, про дату, час та місце апеляційного розгляду справи повідомлені в встановленому законом порядку.
Відповідно до пункту 2 частини першої*статті 197 Кодексу адміністративного судочинства України*суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.
Суд, керуючись положеннями пункту 2 частини першої*статті 197 Кодексу адміністративного судочинства України, визнав за можливе перейти до письмового провадження по справі.
Колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, вважає,*що апеляційна скарга**підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, 12.02.2013 до Управління ДСБЕЗ ГУ МВС України в АР Крим надійшла заява ОСОБА_2 за фактом незаконної діяльності ТОВ "Кримське республіканського БТІ" (м. Сімферополь, вул. Турецька,12).
12.02.2013 у приміщенні ТОВ "Кримське республіканське БТІ" співробітник УБЕЗ ГУ МВС України в АР Крим надав лист від 12.02.2013 №4/1076 про представлення реєстраційних та статутних документів підприємства, у зв'язку з перевіркою заяви ОСОБА_2 від 12.02.2013 за фактом незаконної діяльності товариства.****
Лист мотивовано положеннями*ст.11 Закону України "Про міліцію",*ст.5 Закону України "Про доступ до публічної інформації"*та ст.16п.1,2 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".**
Статтею 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації" №2939 від 13.01.2011*передбачено забезпечення доступу до інформації шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію.
Стаття 16 у пунктах 1 та 2*Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" №3206 від 07.04.2011*визначають осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини першої*статті 4 цього Закону*(суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення), яким забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про: 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої*статті 4 цього Закону; 2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої*статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).
Позивач просив визнати дії Головного управління щодо вимоги від позивача відомостей на підставі запиту (листа) від 12.02.2013 №4/1076 неправомірними, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що відповідно до п.17*ст. 11 Закону України «Про міліцію»*міліції надається право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.
Суд дійшов висновку, що обов'язковою**передумовою для виникнення у міліції права надсилати запити (листи) щодо надання відомостей або документів, є знаходження в її провадженні кримінальної (оперативної, розшукової) справи. Та право на запит інформації є тільки за умови реєстрації в ЄРДР.
Однак, відповідно до*ст. 10 Закону України «Про міліцію»*міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок; виявляти, запобігати і припиняти кримінальні правопорушення, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством; приймати і реєструвати заяви й повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення; брати участь у розкритті кримінальних правопорушень у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством; виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ; приймати рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання у випадках, передбачених законом; виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення.
Відповідно до*ст. 11 Закону України «Про міліцію», міліція для виконання покладених на неї обов'язків надається право: перевіряти у**громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію; за дорученням слідчого органу досудового розслідування, прокурора проводити або брати участь у проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні та виконувати ухвали слідчого судді, суду про привід учасників кримінального****провадження**у**порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; одержувати**безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.
Отже, працівникам міліції надані повноваження щодо перевірки документів, для з'ясування питання щодо додержання правил, проводити або брати участь у проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні та одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості, що є окремою від кримінально-процесуальних дій підставою.
Таким чином, судова колегія погоджується з доводами відповідача, що законодавець у*статті 11 Закону України «Про міліцію»*не розрізнив поняття «кримінального правопорушення» та «адміністративного правопорушення», тому зазначення законодавцем у*статті 11 Закону України «Про міліцію»*у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції**є більш широким поняттям, що включає і адміністративне правопорушення, проведення перевірок за заявами громадян про порушення законодавства, отримання інформації з метою перевірки фактів, викладених у заяві та кваліфікації вказаного правопорушення.
Враховуючи наведене, судова колегія вважає помилковим висновок суду, що**положеннями*статті 11 Закону України «Про міліцію»передбачено наявність повноважень робітників міліції при перевірці фактів, зазначених у заяві ОСОБА_2**на вчинення будь-яких дій пов'язаних з отриманням документів від підприємства, лише після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочатого розслідування.
Згідно*статті 202 Кодексу адміністративного судочинства України*суд апеляційної інстанції скасовує судове рішення суду першої інстанції та ухвалює нове рішення, якщо висновки суду не відповідають обставинам справи, допущено**** порушення норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
На підставі викладеного, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, оскільки постанова суду першої інстанції прийнята при невірному застосуванні норм матеріального права, а також при невідповідності висновків суду обставинам справи, у зв'язку з чим постанова суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову у задоволенні позову.
Керуючись статтями*195,*196,*197,**пунктом 3 частини першої статті*198, пунктом 3,*4*частини**** першої статті*202, частиною другою статті*205, статтями*207,*212,*254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,
ПОСТАНОВИВ:********************
********
1. Апеляційну скаргу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АРК на постанову Окружного адміністративного суду**Автономної Республіки Крим**від 22.04.2013**у справі № 801/1789/13-а- задовольнити.
2. Постанову Окружного адміністративного суду**Автономної Республіки Крим**від 22.04.2013**у справі № 801/1789/13-а - скасувати.
3. В задоволенні адміністративного позову*відмовити.
Постанова**набирає законної сили через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.
Постанову може бути оскаржено до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.
****************************************
Головуючий суддя**********підпис***************************** *Н.П.Горошко
Судді********** підпис****************************** С.О. Воробйова
**підпис****************************** З.І.Курапова
З оригіналом згідно
Головуючий суддя********************************************* *************** Н.П.Горошко