PDA

Просмотр полной версии : Предоставление акта проверки на прочтение.Кизима Максим
12.02.2012, 20:19
Приветствую коллеги.
После внеплановой налоговой проверки, налоговая предоставила нам акт о результатах проверки (номер есть, но дата выглядит .01.2012 и акт не подписан проверяющими) на прочтение. Сказали у вас есть 3 рабочих дня на прочтение акта.

Не пойму, что это за сроки. что за прочтение такое. Как это стыкуется с налоговым кодексом. Ведь в кодесе о прочтении акта ничего не сказано. Что это за ерунда?

Кизима Максим
13.02.2012, 15:40
Маразм крепчает. Налоговая не отдает акт проверки. Говорят либо подписывайте акт задним числом, либо мы составим акт о том, что Вы отказались подписывать акт проверки.

Кизима Максим
18.02.2012, 10:56
Никто, часом, не может поделиться иском по обжалованию действий налоговой касательно выводов в акте по никчемности сделок?

Aleks01
18.02.2012, 11:27
Маразм крепчает. Налоговая не отдает акт проверки. Говорят либо подписывайте акт задним числом, либо мы составим акт о том, что Вы отказались подписывать акт проверки.

Напишите им письмо и зарегистрируйте в приемной о том, что вы получили акт таким-то и Вам его дали для ознакомления без подписей и просят продписать задними числом. Если дело пахнет войной то такое письмо лучше с уведомлением отправить в вишестоящую ГНИ. т.е нужно оставить письменный след о таком факте - возможно будет плюс в судах. По поводу никчемности где-то у меня была подборка материалов (правда практически все решилось без суда). Завтра постараюсь что-то отправить если есть Ваш електронный адрес здесь или найдите здесь мой и напомните и я постараюсь что-то направить, а вдруг пригодится

Кизима Максим
18.02.2012, 13:45
С тем, что нам акт вручили задним числом смерились. Все равно по акту НУРа нет. Будем обжаловать выводы, сделанные в акте.

Кизима Максим
18.03.2012, 15:47
Народ, оцените иск по никчемам. Основные моменты изложил. Может что-то убрать или добавить?


ПОЗОВНА ЗАЯВА
Про визнання протиправними дій

Дана позовна заява подається у відповідності з ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) – до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень та ч. 1 ст. 6 КАС України – кожна особа має право в порядку, встановленому КАС України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

ДПІ в Жовтневому районі у м. Луганську (надалі – Відповідач), на підставі направлень на перевірку №29 від 04.01.2012 р., №30 від 04.01.2012 р. з ____________ по _____________ була проведена позапланова виїзна перевірка ТОВ «Т» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Діомат ЛТД» за період з 01.03.2011 р. по 31.08.2011 р. За результатами перевірки, Відповідачем був складений акт №23/37235163 від __.01.2012 р. (надалі – Акт).
Відповідно до Акту перевірки, правочини між Позивачем та підприємством ТОВ «Діомат ЛТД» було визнано нікчемним за період березень-липень 2011 року по ланцюгу до «вигодонабувача» та встановлено завищення податкового кредиту Позивача на загальну суму ПДВ 666242,99 грн., а також завищено податкові зобов`язання на суму ПДВ 702548,97 грн.

Вважаємо, що висновки Відповідача відносно нікчемності правочинів Позивача з ТОВ «Діомат ЛТД» по ланцюгу до «вигодонабувача» є безпідставними та необґрунтованими. Відповідачем не з’ясовано фактичних обставин справи, не зроблено жодного детального аналізу правочинів з участю ТОВ «Діомат ЛТД». Відповідачем не приведено ніяких доказів, які б вказували на нікчемність вказаних правочинів. Таким чином, висновок Відповідача відносно нікчемності правочинів необґрунтований та має сугубо суб’єктивний характер.
Дії Відповідача є протиправними з наступних підстав:

1. Основним доказом, який використовується відповідачем, при складанні Акту перевірки є Акт №1806/236-37288409 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки ТОВ «Діомат ЛТД» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.01.2011 по 30.09.2011 року». Даній акт отриманий Відповідачем від Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції в Луганській області (арк. 8 Акту перевірки). Відповідачем самостійно не зроблено аналізу правочинів між Позивачем та ТОВ «Діомат ЛТД». Всі висновки Відповідачем зроблені на підставі Акту №1806/236-37288409 Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції в Луганській області.
Звертаємо увагу Суду, що даний доказ, а саме Акт №1806/236-37288409 Алчевської об’єднаної державної податкової інспекції в Луганській області втратив свою юридичну значимість і визнаний в судовому порядку не правомірним, тому як складений на підставі не законної перевірки (Постанова Луганського окружного адміністративного суду від 04.01.2012 р. за справою №2а-11080/11/1270, копія додається до позовної заяви).
Інших доказів, які б вказували на нікчемність правочинів між Позивачем та ТОВ «Діомат ЛТД» Відповідачем не використано при складанні Акту перевірки. Таким чином, даний Акт перевірки базується на доказах, які отримані не законним шляхом, тому дії Відповідача щодо визнання нікчемними правочинів Позивача з ТОВ «Діомат ЛТД» по ланцюгу до «вигодонабувача» є протиправними.

2. Документальна позапланова перевірка була проведена не законно та безпідставно. Згідно наказу Відповідача №69 від 04.01.2012 р. підставою для проведення перевірки було ненадання Позивачем пояснень та підтверджуючих документів на запит ДПІ в Жовтневому районі у м. Луганську від 22.11.2011 р. №17758/23-221 відносно взаємовідносин з ТОВ «Діомат ЛТД».
Вказаний запит був складений Відповідачем з порушенням вимог діючого законодавства України. А саме з порушенням вимог п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України (надалі – ПК України), а також п. 10 Постанови Кабінета України №1245 від 27.12.20120 р. «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом».
Так, згідно вказаних нормативних актів, в запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують».
В запиті відсутнє посилання на те, з яких він підстав направлений Позивачу. Разом з цим, у відповідності з п. 73.3 ст. 73 ПК України та п. 16 Постанови Кабінета України №1245 від 27.12.20120 р., у разі якщо запит складено з порушенням зазначених вимог, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
Таким чином, документальна позапланова перевірка була проведена Відповідачем не законно та безпідставно.

3. Відповідач визнав правочини з ТОВ «Діамат ЛТД» нікчемними, але не обґрунтував якою нормою діючого законодавства України він керувався при визнанні даних правочинів нікчемними.
Так на арк. 78 Акту Відповідач вказує: «У розділі 3.1. даного акта перевірки було встановлено відсутність достатніх підстав для підтвердження факту надання послуг від ТОВ «Діомат ЛТД» на адресу ТОВ «Трнасміт Компані 2010» за березень-липень 2011 року, встановлено нереальність здійснення господарських операцій з надання послуг від «ТОВ «Діомат ЛТД» за березень-липень 2011 року. Враховуючи вищенаведене, операції з надання послуг ТОВ «Діомат ЛТД» на адресу ТОВ «Трансміт Компані 2010 не спричиняють реального настання правових наслідків, а отже – є нікчемними по ланцюгу до «вигодонабувача».
Відсутність посилання на норми діючого законодавства України, якими передбачено визнання правочинів нікчемними, є порушенням Наказу Державної податкової адміністрації України від 22.10.2010 р. №84 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства». Так, у відповідності з п. 5.2. даного порядку «У разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті фактом порушення необхідно: чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків».
Таким чином, визнання правочинів між Позивачем та ТОВ «Діомат ЛТД» нікчемними по ланцюгу до «вигодонабувача» є безпідставним та необґрунтованим.

На підставі вищенаведеного та керуючись Конституцією України, ст. ст. 2, 4, 6,17-19, 104, 105, 162 КАС України

ПРОСИМО СУД

1. Визнати протиправними дії ДПІ в Жовтневому районі у м. Луганську щодо проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Т» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Діомат ЛТД» за період з 01.03.2011 р. по 31.08.2011 р. за результатами якої складено акт № 23/37235163 від __________.
2. Визнати протиправними дії ДПІ в Жовтневому районі у м. Луганську щодо викладення в акті № 23/37235163 від __________ висновків про визнання нікчемними всіх укладених правочинів між Позивачем та ТОВ «Діомат ЛТД» нікчемними по ланцюгу до «вигодонабувача».
3. Зобов’язати ДПІ в Жовтневому районі у м. Луганську вилучити з АС “Результати співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА” інформацію про результати перевірки Позивача, оформленої актом № 23/37235163 від __________.

Slava_S
19.03.2012, 09:21
Не видел акта проверки, возможно стоит добвть ссылку на ст.228 ЦКУ.
Дело в том что она была изменена согласно Закона от 02.12.10 №2756-VI (добавлена ч.3).
Теперь получается, что сделка, нарушающая публичный порядок ("правочин був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним") является ничтожной ("никчемной").
Однакое если в акте написано, что сделка не отвечает интересам государства и общества ("у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам") то такая сделка согласно ч.3 ст.228 ЦКУ является оспоримой, и должно быть решение суда о ничтожности ("никчемности") сделки.

Кизима Максим
19.03.2012, 10:33
Не видел акта проверки, возможно стоит добвть ссылку на ст.228 ЦКУ.
Дело в том что она была изменена согласно Закона от 02.12.10 №2756-VI (добавлена ч.3).
Теперь получается, что сделка, нарушающая публичный порядок ("правочин був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним") является ничтожной ("никчемной").
Однакое если в акте написано, что сделка не отвечает интересам государства и общества ("у разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам") то такая сделка согласно ч.3 ст.228 ЦКУ является оспоримой, и должно быть решение суда о ничтожности ("никчемности") сделки.

В том и проблема, что по тексту акта, налоговая вообще неначто не ссылается из гражданского кодекса. Процетировали пару писем ВАСУ и все. Написали, что у контрагента нет производственных мощностей и персонала. И вообщем признаем сделки ничтожными по цепочке до "выгодобриобритателя".