PDA

Просмотр полной версии : Позов про відшкодування збитківNatalya
01.12.2007, 23:24
Позов про відшкодування збитків, завданих суб"єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору

alexa
03.12.2007, 08:41
Примірно позовна заява буде такою: Відкоректуйте під свої обставини.
До Господарського суду _____________________________________________(найм енування суду)Позивач: _________________________ (найменування Позивача)Місцезнаходження: ________________Код ЄДРПОУ: ____________________Відповідач: _______________________ (найменування Відповідача) Місцезнаходження: ________________Код ЄДРПОУ: ____________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСУНУТИ ДЕФЕКТИ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРУ), СТЯГНЕННЯ ШТРАФУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПОСТАВКУ НЕЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРУ)

Ціна позову: ______________________
Державне мито: ______________________

"___" ________________ 200_ року між ____________________________ (надалі іменується "Позивач") та _____________________________ (надалі іменується "Відповідач") було укладено Договір поставки (надалі іменується "Договір").
На підставі Договору, за накладною N ___ від "___" ______________ 200_ року Відповідач на нашу адресу поставив ______________________________ __________________________________________________ ____________________
(назва продукції, товару)
в кількості ________________ на суму _________________________________ грн.
Названа продукція (товар) була оплачена платіжним дорученням N ___ від "___" _______________ 200_ р.
При прийманні продукції (товару) за якістю встановлено _______________, що підтверджується актом N _______________ від "___" _______________ 200_ р., складеним за участю представника ____________________________________, що діє на підставі посвідчення N ___ від _______________ ____ р.
У відповідності із п. ___ Договору __________________________________.
На підставі викладеного, керуючись _________________________________
__________________________________________________ ____________________
(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства)
ст. ст. ___ 673, 675, 676, 678, 680, ___ Цивільного кодексу України, ст. ст. ___, 268, 269, ___ Господарського кодексу України та ст. ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 54, 57 Господарського процесуального кодексу України, просимо зобов'язати відповідача усунути дефекти продукції (товару), стягнути з Відповідача на користь Позивача штраф в розмірі ____________________________________ грн., збитки в розмірі __________________________________________________ _ грн. і відшкодування судових витрат у розмірі _______________________________ грн.
Всього: __________________________________________________ ___ грн.
(навести обґрунтований розрахунок)
ДОДАТКИ:
1. __________________________________________________ ____________.
2. __________________________________________________ ____________.
3. __________________________________________________ ____________.
4. __________________________________________________ ____________.
5. __________________________________________________ ____________.
6. Документ, що підтверджує відправлення Відповідачеві позовної заяви та доданих до неї документів.
7. Документ, що підтверджує сплату державного мита.
8. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
9. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

"___" _______________ 200_ р.

Керівник ________________________(підпис)

Natalya
06.12.2007, 01:01
Большое спасибо, за помощь Аlexa!

Аллo4ka
26.05.2009, 15:18
Помогите, иск против самостроя на нашей территории!!!!