PDA

Просмотр полной версии : Типова посадова інстукція секретаря місцевого судуAllchen
05.04.2009, 11:42
Допоможіть, будь ласка, знайти Типову посадову інстукцію секретаря місцевого суду або інформацію про обов"язки (детальні, з нюансами) секретаря суду!ДЯКУЮ!!!!:)

genazvale
05.04.2009, 12:31
завтра принесу.

SPM
05.04.2009, 13:06
см. на http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0860-06&p=1238793296793949
и
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0075-06&p=1238793296793949

Allchen
05.04.2009, 16:39
ДЯКУЮ!!!!:D Те, що треба. Буду готуватись до конкурсу! :)

defensor
07.04.2009, 22:34
Допоможіть, будь ласка, знайти Типову посадову інстукцію секретаря місцевого суду або інформацію про обов"язки (детальні, з нюансами) секретаря суду!ДЯКУЮ!!!!:)

Есть должность "секретарь суда" и должность "секретарь судебного заседания"!!! У них в корне разные функции!!!

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
секретаря судового засідання
1. Загальні положення
1.1. Посадова інструкція секретаря судового засідання Бердянського міськрайонного суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду секретаря судового засідання Бердянського міськрайонного суду (далі - секретар судового засідання).
1.2. Секретар судового засідання є посадовою особою апарату Бердянського міськрайонного суду (далі - суд), статус якої визначається Законом України "Про державну службу".
1.3. Секретар судового засідання призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови Бердянського міськрайонного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.
1.4. На посаду секретаря судового засідання призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо стажу роботи.
1.5. Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків, координує свою діяльність з помічником судді.
1.6. Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.
1.7. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами
законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.
2. Завдання та обов'язки
2.1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув'язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2.2. Здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі.
2.3. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
2.4. Перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
2.5. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
2.6. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
2.7. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
2.8. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
2.9. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.
2.10. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
2.11. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
2.12. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
2.13. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.
3. Права
3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.
3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.
3.3. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності секретарів судового засідання та роботи суду.
3.4. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.
3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.
4. Відповідальність
4.1. Секретар судового засідання відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ секретаря суду
1. Загальні положення
1.1. Посадова інструкція секретаря Бердянського міськрайонного суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду секретаря Бердянського міськрайонного суду (далі - секретар суду).
1.2. Секретар суду є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), статус якої визначається Законом України "Про державну службу".
1.3. Секретар суду призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови Бердянського міськрайонного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.
1.4. На посаду секретаря суду призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи.
1.5. Секретар суду безпосередньо підпорядкований старшому секретарю суду.
1.6. Секретар суду безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.
1.7. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами
законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.
2. Завдання та обов'язки
2.1. Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
2.2. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.
2.3. Веде номенклатурні справи суду.
2.4. Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.
2.5. Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
2.6. Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
2.7. Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.
2.8. Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.
2.9. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
2.10. Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.
2.11. Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.
2.12. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
2.13. Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
2.14. На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом голови суду виконує його обов'язки.
2.15. Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.
3. Права
3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.
3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.
3.3.Уносити пропозиції голові суду, керівникові апарату суду старшому секретарю суду щодо покращення умов, удосконалення форм і методів роботи канцелярії суду, забезпечення належної взаємодії з працівниками апарату суду, а-також щодо покращення роботи суду в цілому.
3.4.Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.
3.5.Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.
4. Відповідальність
4.1. Секретар суду відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.