PDA

Просмотр полной версии : Ліцензія на виробництво лікарських засобівDANGER
16.03.2009, 14:08
Що необхідно для отримання Ліцензії на виробництво лікарськх засобів. Наскільки складна ця процедура?

kosmos
16.03.2009, 14:28
читаем

Затверджено
Наказ Державного комiтету
України з питань регуляторної
полiтики та пiдприємництва,
Мiнiстерства охорони здоров'я України
12.01.2001 N 3/8
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 сiчня 2001 р. за N 80/5271
Лiцензiйнi умови
провадження господарської дiяльностi з виробництва лiкарських
засобiв, оптової, роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами
( У текстi Умов слова "Державний департамент з
контролю за якiстю, безпекою та виробництвом
лiкарських засобiв i виробiв медичного
призначення" та "Державний департамент" в
усiх вiдмiнках замiнено словами "Державна
служба лiкарських засобiв i виробiв
медичного призначення" та "Державна служба"
у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з Наказом
Державного комiтету України з питань
регуляторної полiтики та пiдприємництва
N 69/307 вiд 06.06.2008 )
1. Загальнi положення
1.1. Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з виробництва лiкарських засобiв, оптової, роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами (далi - Умови), розробленi вiдповiдно до Законiв України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), "Про лiкарськi засоби" ( 123/96-ВР ), "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" ( 1775-14 ), визначають Умови провадження господарської дiяльностi з виробництва лiкарських засобiв, оптової, роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами. ( Пункт 1.1 роздiлу 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва N 69/307 вiд 06.06.2008 )
1.2. Дiя цих Умов поширюється на всiх суб'єктiв господарювання - зареєстрованих в установленому законодавством порядку юридичних осiб незалежно вiд їх органiзацiйно-правової форми та форми власностi, якi проводять господарську дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом лiкарських засобiв, оптовою, роздрiбною торгiвлею лiкарськими засобами, а також на фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть у зазначенiй галузi.

DANGER
16.03.2009, 14:54
А на практике, на сколько сложно получить такую лицензию?

kosmos
17.03.2009, 13:38
я пока не сталкивался. поэтому посоветовать что-куда не могу(
Почитайте условия, там наверняка есть список необходимых документов
Попробуйте зайти сайт в Инете http://www.dslz.gov.ua/

DANGER
17.03.2009, 16:22
спасибо )))