PDA

Просмотр полной версии : зобов"язання про нерозголошення комерційної таємниціfellowly
26.01.2009, 19:26
Допоможіть знайти приклад зобов"язання про нерозголошення комерційної таємниці

jenea
26.01.2009, 19:56
Допоможіть знайти приклад зобов"язання про нерозголошення комерційної таємниці

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«_____________»

м. Київ ______________ 200__ р


Я, __________________________________________________ ___________________________, що проживає за адресою: __________________________________________________ ____________
__________________________________________________ ___________________________, паспорт серії____ № _____________, виданий __________________________________________________ __
__________________________________________________ ___________________________________ «____» _______________ року, у якості працівника Малого приватного підприємства «________» (далі по тексту – „Підприємство”) на період трудових відносин з Підприємством (його правонаступником) та протягом 5 (п’яти) років після їх закінчення зобов’язуюся:

1) НЕ РОЗГОЛОШУВАТИ відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, які будуть мені довірені або стануть відомі під час виконання трудових обов’язків або будь-яким іншим чином, і які вказані в Положенні Малого приватного підприємства „________”, затвердженому наказом директора № ______ від _________________ р.;

2) НЕ ПЕРЕДАВАТИ третім особам та НЕ РОЗКРИВАТИ ПУБЛІЧНО відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства без письмової згоди директора Підприємства або уповноваженої ним особи;

3) ЧІТКО ВИКОНУВАТИ ВИМОГИ наказів адміністрації Підприємства, посадових інструкцій та положень із забезпечення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Підприємства;

4) У випадку намагання сторонніх осіб отримати від мене відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, УНИКНУТИ такого розголошення та ТЕРМІНОВО ПОВІДОМИТИ про даний факт Генерального директора Підприємства;

5) НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ інформацію, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства, для зайняття будь-якою діяльністю, що може завдати шкоди Підприємству в якості конкурентної діяльності;

6) У випадку мого звільнення з Підприємства (незалежно від причин такого звільнення) передати протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення про звільнення всі носії комерційної таємниці та конфіденційної інформації Підприємства (магнітні та паперові носії інформації, у тому числі рукописи, чернетки, креслення тощо, кіно- та фотоматеріали, моделі, вироби тощо), які перебували у моєму розпорядженні у зв’язку з виконанням посадових обов’язків або за інших причин, ПЕРЕДАТИ Генеральному директору Підприємства (або іншій особі за вказівкою Генерального директора), про що складається акт прийому-передачі;

7) ТЕРМІНОВО ПОВІДОМЛЯТИ Генерального директора Підприємства про втрату носіїв комерційної таємниці та конфіденційної інформації, посвідчень, перепусток, ключів від приміщень Підприємства (у тому числі сейфів, шаф), печаток та штампів Підприємства, про наявність інших обставин, що можуть призвести до розголошення комерційної таємниці, а також про причини та умови таких факторів.

Я ознайомлений з Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Малого приватного підприємства «_________», затвердженим наказом директора Підприємства № ____ від _____________ р., а також мені надано роз’яснення з усіх незрозумілих мені питань.
Мені відомо, що порушення умов про нерозголошення комерційної таємниці Підприємства може тягнути за собою притягнення мене до кримінальної, дисциплінарної, цивільно-правової або іншої відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Зі змістом статей 231, 232 Кримінального кодексу України ознайомлений.

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 232. Розголошення комерційної таємниці

Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, -

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Підприємство підтверджує, що дані Вами зобов’язання не обмежують Ваших прав на інтелектуальну власність.


"____"___________200__ р. ____________________________________
(П.І.П., підпис)


Один екземпляр зобов’язання отримав (ла) ______________________________________
(дата, підпис)

fellowly
27.01.2009, 13:39
Спасибо за помощь!

jenea
27.01.2009, 13:40
Спасибо за помощь!

Пожалуйста!!!!Бог помощь.

kefirek
03.11.2009, 09:29
на період трудових відносин з Підприємством (його правонаступником) та протягом 5 (п’яти) років після їх закінчення

Чому б уже не написати "протягом усього свого життя"? Чим мотивований термін саме 5 років?

еще тот
26.09.2013, 15:39
Чому б уже не написати "протягом усього свого життя"? Чим мотивований термін саме 5 років?
У мене те саме запитання,будь ласка,хто знаю чому саме 5 років, надайте відповідь(бажано з посиланнями на норми та законодавство). Під час підписання на підприємстві у деяких працівників виникли запитання,необхідна обгрунтована відповідь

Ramires
28.09.2013, 17:50
У мене те саме запитання,будь ласка,хто знаю чому саме 5 років, надайте відповідь(бажано з посиланнями на норми та законодавство).
Период неразглашения коммерческой тайны может быть различный (см. ст. 508 и ч. 1 ст. 505 ГКУ).


Під час підписання на підприємстві у деяких працівників виникли запитання,необхідна обгрунтована відповідь
Правильные вопросы у ваших работников. :)